Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS | www.boz.org.pl

Ucywilizować traktowanie bezdomnych zwierząt

24.08.2018.

Pod hasłen "ucywilizowania traktowania bezdomnych zwierząt" chcemy dopracować i przedstawić koncepcję zmian, która nie tylko zapobiegnie znęcaniu się nad zwierzętami za publiczne pieniądze, ale pozwoli w prespektywie kilku lat zlikwidować problem bezdomnych zwierząt. Bo skala tego problemu w Polsce jest wyjątkowa nie dlatego, że biednego kraju nie stać na uporanie się z naturalnym żywiołem, ale dlatego, że na bezdomnych zwierzętach można zarabiać. Zatem główną przeszkodą nie jest ani brak empatii w społeczeństwie, ani brak pieniędzy prywatnych czy publicznych, lecz jest nią jakość prawa.

Niniejsza publikacja ma charakter roboczy. Chcemy prezentować dokumenty dopracowane na tyle, by można dyskutować o jakiejś systemowej, spójnej koncepcji. Bo zagadnień i okoliczności do uwzględnienia jest wiele. Nie wierzymy, by sprawę można było załatwić jakąś kolejną doraźną nowelizacją wyciągniętą z kapelusza.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierzat oraz niektórych innych ustaw [PDF] VIII.2018
 1. Wstęp
 2. Cele nowelizacji i sposoby ich realizacji
 3. Uzasadnienie potrzeby zmiany systemowej
  • Ograniczenie podaży zwierząt
  • Zródła patologii gminnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  • Rola rządowego nadzoru weterynaryjnego
  • Rola organizacji pozarządowych
  • Ofiary przestępstw przeciw ochronie zwierząt
 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian w u.o.z. i innych ustawach

Projekt standardów miejsc opieki nad zwierzętami domowymi [PDF] XII.2018

Spodziewane rezultaty wprowadzenia projektowanej zmiany [PDF] XII.2018

Materiały uzupełniające:

Obrót bezdomnymi zwierzętami a prawo rzeczowe [PDF] XII.2018
 • Czy adoptujacy bezdomne zwierzę nabywa prawo własności do niego?
 • Czy pozaprawny charakter adopcji ma realne znaczenie?
 • Ucywilizowanie obrotu bezdomnymi zwierzętami
Dlaczego prawo ochrony zwierząt w Polsce nie chroni zwierząt? [PDF] X.2020
 1. Co to jest humanitarna ochrona zwierząt?
 2. Artykuł pierwszy (oraz trzydziesty czwarty "a")
 3. Zwierzęta bezdomne
Lokalna opieka gmin nad bezdomnymi zwierzętami [PDF] III.2021

Większość gmin polskich może ucywilizować traktowanie bezdomnych zwierząt bez czekania na zmiany ustawowe.

Hodowcy i pseudohodowcy na rynku zwierząt domowych [PDF] VI.2021

Przeciwstawianie sobie hodowców "prawdziwych" i "pseudo" to konflikt pozorny.

Wydarzenia:

Petycja do Prezesa Rady Ministrów (15.11.2019)

Konferencja prasowa 15.11.2019 w Centrum Prasowym PAP