Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Celestynowie
- dokumenty źródłowe

Zestawienie danych o przepływie zwierząt przez schronisko, na podstawie raportów Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku oraz niepełnych informacji z gmin.

Umowa hycla, lek. wet. Stanisława Szymczyka ze schroniskiem w Celestynowie (22.12.2003) .

Pokwitowanie przyjęcia "opłaty schroniskowej" wystawione przez schronisko w Celestynowie dla lek. wet. Stanisława Szymczyka (26.04.2004).

Oferta jaką Klamczyński kierował do gmin, załączając umowę z Izabelą działak z Celestynowa i Ewą Biedrzycką, występującą jako "Przytulisko Barnaba" (2007-2008).

Informacja w gminy miasto Ełk za lata 2006-2008. (patrz także: schronisko w Ełku)

informacja od Powiatowego Lekarzy Weterynarii z Mińska Maz. o tym dokąd trafiały psy wyłapywane przez firmę "Perro" w latach 2007-2008.

Odpis fragmentu obszernego (56 str) wystąpienia pokontrolnego Głównego Lekarza Weterynarii do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 16.08.2010, w rezultacie przeprowadzonej w kwietniu 2010 r. kontroli prawidłowości koordynowania i kontrolowania przez MWLW podległych powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt za okres 2008-2009 r. w aspekcie zapewnienia warunków weterynaryjnych gwarantujących dobrostan zwierząt.