Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Celestynowie

Postępowanie karne (2006-2010)

28.12.2010 zawiadomienie o przestępstwie PDFzawiadomienie
26.09.2011 Prokuratura Rejonowa w Otwocku umarza śledztwo PDFpostanowienie
17.10.2011 zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa PDFzażalenie
09.01.2012 Sąd Rejonowy w Otwocku cofa sprawę do Prokuratury PDFpostanowienie
28.05.2012 Prokuratura Rejonowa w Otwocku ponownie umarza śledztwo PDFpostanowienie
20.07.2012 BOZ składa subsydiarny akt oskarżenia PDFakt oskarżenia
17.09.2013 Sąd Rejonowy w Otwocku umarza postępowanie PDFpostanowienie
30.09.2013 BOZ składa zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego PDFzażalenie
23.01.2014 Sąd Okręgowy utrzymuje unorzenie w mocy
(postanowienie prawomocne)
PDFpostanowienie
23.05.2014 Wniosek BOZ do Prok. Gen. o kasację postanowienia SO PDFwniosek
07.07.2014 Odpowiedź Prokuratury Generalnej PDFpismo

Postępowanie karne (2013-2014)

10.03.2014 zawiadomienie o przestępstwie
relacje świadków
PDFzawiadomienie
12.09.2014 Prokuratura Rejonowa w Otwocku umarza śledztwo PDFpostanowienie
08.10.2014 zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa PDFzażalenie
09.02.2015 Sąd Rejonowy w Otwocku podtrzymuje postanowienie o umorzeniu PDFpostanowienie