Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

schronisko Kielce Zagryzanie się psów było stałym zjawiskiem w schronisku

 Reportaż TVN "Uwaga", 10.11.2010

Schronisko w Kielcach

W sprawie schroniska w Kielcach, toczy się obecnie proces jego kierowniczki, Grażyny K. , którą Prokuratura wyznaczyła do odegrania roli kozła ofiarnego i bezzasadnie umorzyła wszystkie pozostałe wątki postępowania. W tej sytuacji, w sierpniu 2012, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa wniosło swój subsydiarny akt oskarzenia wobec prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, trzech jego urzędników i dwóch lekarzy weterynarii.

Obecnie Sąd Rejonowy w Kielcach wyznaczył na dzień 9 października 2012 posiedzenie w sprawie umorzenia postępowania w tej sprawie. Czy uda się pociągnać do odpowiedzialności przestępców zza biurka?

Publikujemy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy Miasta Kielce, kierownictwa miejskiej spółki P.U.K. oraz lekarzy weterynarii. Daje on bowiem systematyczny opis patologii, typowej dla miejskich schronisk dla bezdomnych zwierząt w Polsce.

 Mordownia Dyminy (strona Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa).

Urzędnikom zarzuca się, że konsekwentnie zaniechali unormowania działalności schroniska w zezwoleniu z 2002 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w umowach z nim i innych dokumentach. Działalność schroniska była unormowana i nadzorowana wyłącznie pod względem bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, co powodowało, że PUK miał wolną rękę w traktowaniu zwierząt i obrocie nimi, o ile tylko nie prowadziło to do zagrożenia dla zdrowia publicznego.

W tej sytuacji PUK mógł przepełniać schronisko zwierzętami z kilkudziesięciu innych gmin. W warunkach przepełnienia łatwo doprowadzał zwierzęta do własnej śmierci rzez zagryzanie się, zakażanie się groźnymi chorobami, brak leczenia, itp. pozbawianie szans przeżycia w stworzonych warunkach. Ponadto zakwestionowano powody czynnego uśmiercenia zwierząt w schronisku (starość, agresywność).

Akt oskarżenia wskazuje, że wskazuje, że pod pozorami publicznego zadania zapewniania opieki, prowadzony był komercyjny obrót bezdomnymi zwierzętami polegający na nabywaniu ich na własność z wielu gmin, by część z nich sprzedawać a pozostałych pozbywać się jak niepotrzebnych odpadów. Niewiele to ma wspólnego ani z opieką ani z rozwiązywaniem problemu bezdomnych zwierząt.

Ani stały nadzór ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ani nawet kontrola NIK nie wnikały w podstawy ekonomiczno-prawne obrotu zwierzętami w schronisku, a z drugiej strony nie wnikały w konkretne przypadki złego losu zwierząt, które sygnalizowane były często i od dawna. Zła jakość przepisów prawa i rutyna urzędowego nadzoru powodowały, że ten mechanizm znęcania się nad zwierzętami za publiczne pieniądze mógł funkcjonować bez przeszkód przez wiele lat i na skalę całego województwa.

manifestacja Kielce, 17.11.2010. Manifestacja zorganizowana przez Stowarzyszenie Obrona Zwierzat z Jedrzejowa w sprawie Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat w Dyminach
(© PAP/Piotr Polak)

D o k u m e n t y

• Zawiadomienia o przestępstwie:

Zawiadomienie o przestępstwie, 17.11.2010, dotyczące funkcjonariuszy Miasta Kielce,

Zawiadomienie o przestępstwie, 25.10.2010, dotyczące kierownictwa schroniska.

• Podstawy działania schroniska:

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla P-stwa Usług Komunalnych (PUK)

Uchwała Rady Miasta Kielce o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

Uchwała Rady Miasta – Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Umowa z PUK o wyłapywanie

Wzór umowy z innymi gminami

Regulamin schroniska

Świadectwa szkoleń w schronisku

• Kontrola i nadzór:

Raporty kontroli Inspekcji Weterynaryjnej za lata: 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Zestawienie danych ze schroniska i z gmin

Wystąpienie pokontrolne NIK z września 2010