logo FdZ Argos foto ze schroniska w Ostrowi Maz.

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalność schronisk dla bezdomnych zwierzat, hycli i politykę gmin i urzędów. Zbiera i publikuje informacje źródłowe. W wybranych sprawach uczestniczy w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Monitoring gminnego
zadania opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami

Dane ze schronisk w Polsce 2003-2006

Dane ze schronisk
w Polsce 2003-2008
(miejsc opieki finansowanej
przez gminy)

mapka Polski


Rejestr schronisk
pod nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej

styczeń 2014
(wskaż województwo)

mapka Polski
rejestr
ogólnopolski

źródło:
(www.wetgiw.gov.pl)


Żródłowe dane
z nadzoru nad
schroniskami

(skany pism z P.I.W.)
za 2008 r.
za 2009 r.

Tabela 1. Wstępne podsumowanie dla schronisk w Polsce w latach 2003-2006 – psy
Niepełne dane dla woj. łódzkiego (ok. 1.000 psów w schronisku w Wojtyszkach poza nadzorem IW).
województwo rok przepływ zwierząt łączny stan schronisk
przyjęte wydane utracone
% przyj.
stan
pocz.
stan
końc.
zmiana
%
zagę
szcze
nie
%
w całym kraju2003
2004
2005
2006
58.138
61.453
62.844

69.224
41.677
43.911
44.115

49.519
14.758  25
16.089  26
16.290  26
16.705  24
17.414
19.018
20.173

22.156
19.230
20.240
22.599

24.329
+10
+6
+12
+10
115
116
121
117
dolnośląskie2003
2004
2005
2006
5.169
5.887
4.995
5.767
3.818
3.760
3.845
3.975
1.284  25
1.969  33
1.088  22
1.571  27
876
963
1.101
1.327
943
1.129
1.163
1.359
+8
+17
+6
+2
123
147
130
127
kujawsko-
pomorskie
2003
2004
2005
2006
5.237
5.011
5.093
5.855
3.381
3.037
3.081
3.477
1.886  36
1.938  39
1.916  38
2.163  37
815
833
875
769
814
892
987
984
-4
+10
+11
+28
154
141
141
157
lubelskie2003
2004
2005
2006
2.359
2.671
2.842
2.988
1.780
2.097
2.394
2.520
437  19
480  18
438  15
435  15
795
900
1.024
1.057
937
994
1.057
1.089
+19
+10
+3
+3
105
100
112
115
lubuskie2003
2004
2005
2006
1.302
1.396
1.430
1.879
1.031
1.133
1.141
1.419
285  22
271  19
271  19
360  19
422
408
386
409
408
398
368
498
-4
-2
+5
+22
109
108
110
116
łódzkie2003
2004
2005
2006
5.456
5.133
5.165
5.698
3.305
3.231
3.698
2.025
2.198  40
1.712  33
1.236  24
1.118  20
1.325
1.347
1.537
1.744
1.278
1.537
1.742
1.848
-4
+14
+13
+6
110
120
130
136
małopolskie2003
2004
2005
2006
3.274
3.178
3.251
3.529
2.605
2.600
2.835
2.687
636  19
505  16
571  16
578  16
803
743
742
874
836
816
867
969
+4
+10
+17
+11
106
115
104
100
mazowieckie2003
2004
2005
2006
6.789
8.740
9.361
9.759
4.704
5.728
5.574
6.576
1.441  21
2.346  27
3.211  34
2.186  22
4.208
4.711
5.305
5.158
4.852
5.377
5.881
5.921
+15
+11
+11
+15
137
138
152
124
opolskie2003
2004
2005
2006
846
1.127
1.099
1.268
721
913
1.183
926
137  19
163  14
178  16
204  16
166
154
182
246
154
205
220
282
-7
+2
-5
+17
73
98
105
134
podkarpackie2003
2004
2005
2006
805
819
803
943
676
662
695
831
123  15
141  17
87  11
95  10
817
798
833
865
762
814
853
882
-7
+5
+2
+2
94
100
95
94
podlaskie2003
2004
2005
2006
1.833
1.625
1.298
1.474
1.246
1.135
908
1.058
542  30
442  27
360  28
330  22
285
329
364
387
330
367
390
460
+16
+12
+7
+19
80
86
80
88
pomorskie2003
2004
2005
2006
3.684
3.902
4.012
3.835
2.711
3.066
3.065
3.084
670  18
639  16
819  20
678  18
1.029
1.281
1.316
1.412
1.332
1.326
1.379
1.649
+29
+4
+5
+17
157
156
140
155
śląskie2003
2004
2005
2006
10.736
10.866
12.129
13.120
7.848
8.104
7.922
8.899
3.034  28
2.742  25
3.545  29
3.971  30
2.523
2.709
2.700
3.543
2.588
2.666
3.362
3.740
+3
-2
+25
+5
81
88
104
112
świętokrzyskie2003
2004
2005
2006
764
683
742
749
560
486
583
561
269  35
166  24
168  23
197  26
169
104
135
162
104
135
162
153
-62
+30
+20
-4
64
83
100
94
warmińsko-maz.2003
2004
2005
2006
2.087
2.578
2.714
2.927
1.646
1.849
1.839
2.005
348  17
545  21
556  20
649  22
811
968
995
1.338
877
1.131
1.338
1.574
+8
+17
+34
+18
104
121
123
123
wielkopolskie2003
2004
2005
2006
4.111
4.142
4.191
5.440
2.980
3.338
3.201
4.106
648  16
983  24
899  21
1.041  19
1.570
1.805
1.781
1.729
2.050
1.605
1.873
1.987
+31
-11
+5
+15
144
99
114
100
zachodnio-
pomorskie
2003
2004
2005
2006
3.686
3.695
3.719
3.993
2.665
2.772
2.705
3.029
856  23
1.047  28
947  35
1.123  28
800
965
897
1.136
965
848
957
934
+21
-12
+7
-18
134
111
90
99

Tabela 2. Zbiorcze dane ewidencyjne schronisk w Polsce w latach 2005-2006 – koty
województworokprzyjętewydaneutracone
% przyjętych
razem2005
2006
14.230
12.903
7.710
7.386
6.325  44
5.085  39
dolnośląskie2005
2006
1.318
1.139
1.075
900
309  23
265  23
kujawsko-pom.2005
2006
1.814
1.867
963
1.187
774  43
733  39
lubelskie2005
2006
-
-
-
-
-
-
lubuskie2005
2006
-
-
-
-
-
-
łódzkie2005
2006
1.159
963
807
693
414  36
250  26
małopolskie2005
2006
1.858
1.840
954
1.122
850  46
779  42
mazowieckie2005
2006
1.359
959
622
605
718  53
355  37
opolskie2005
2006
142
246
117
207
24  17
45  18
podkarpackie2005
2006
271
297
156
201
134  49
125  42
podlaskie2005
2006
-
-
-
-
-
-
pomorskie2005
2006
1.541
1.265
597
451
930  60
812  36
śląskie2005
2006
2.320
2.512
1.134
1.381
1.108  48
1.095  44
świętokrzyskie2005
2006
57
95
36
70
17  30
27  26
warmińsko-maz.2005
2006
858
845
453
472
313  36
508  60
wielkopolskie2005
2006
660
649
512
38
178  27
6  1?
zachodniopom.2005
2006
613
472
199
266
398  65
130  28


Jako zwierzęta "utracone" liczymy rozchód ze schronisk inny niż wydane (zwrócone) w celu opieki, czyli sumę zwierząt padłych, uśmierconych, zbiegłych itp. – co może być ogólnym wskaźnikiem poziomu opieki.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne i zastrzegamy, że powinny być traktowane jako przybliżone.
Aktualizacja: listopad 2007.
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
boz@boz.org.pl; tel./fax: 0-22 615 52 82

zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie lubuskie podlaskie kujawsko-pomorskie lubelskie wielkopolskie mazowieckie podkarpackie łódzkie dolnośląskie śląskie małopolskie opolskie swietokrzyskie zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie lubuskie podlaskie kujawsko-pomorskie lubelskie wielkopolskie mazowieckie podkarpackie łódzkie dolnośląskie śląskie małopolskie opolskie swietokrzyskie