logo FdZ Argos

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalność schronisk dla bezdomnych zwierzat, hycli i politykę gmin i urzędów. Zbiera i publikuje informacje źródłowe. W wybranych sprawach uczestniczy w postepowaniach sądowych i administracyjnych.

Raport o problemie bezdomnych zwierząt

Raport podsumowuje wyniki monitoringu problemu, opartego na informacjach z gmin i schronisk za 2014 r. Szczegółowe dane publikowane są w internetowej bazie Monitor BOZ, która rejestruje działania gmin dotyczące wyłapanych bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.

Zamów bezpłatny egzemplarz

Stanowisko prokuratur i sądów w sprawach bezdomnych zwierząt 2004-2009

drukiem: kwiecień 2010

Raport omawia i podsumowuje kilkanaście postępowań karnych wszczętych w rezultacie monitoringu prowadzonego przez BOZ w latach 2004-2009, gdy stwierdzony został nieznany los znacznej ilości zwierząt kierowanych do schronisk, a funkcjonariusze gmin naruszali ustawę o ochronie zwierząt i inne przepisy.

Wszystkie postępowania zostały umorzone lub też, wyjątkowo, oskarżeni zostali tylko bezpośredni wykonawcy gminnych zleceń.

Raport do pobrania w formacie PDF: PDF 1,0 MB

Zamów bezpłatny egzemplarz

okładka Raport 2010

Raport "Hycel 2005"

drukiem: styczeń 2007

Raport zawiera dane ewidencyjne schronisk dla bezdomnych zwierząt w Polsce za lata 2003-2005 oraz informacje z gmin o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z trzech województw (mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie). Referuje postępowania karne i administracyjne, stan przepisów prawa i praktyki gmin.

Raport do pobrania w formacie PDF: PDF 1,03 MB

Raport został sfinansowany całkowicie i wyłącznie z darowizn na działalność Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2006 r.

okładka Raport Hycel 2005

Artykuły i doniesienia prasowe wywołane publikacją raportu
(II-VI 2005 r.)


Raport "Hycel 2004"

drukiem: kwiecień 2005

Raport "Hycel 2004" wysyłany był zainteresowanym osobom i instytucjom bezpłatnie, obecnie dostępny w postaci elektronicznej (w formacie PDF): PDF 1,68 MB.

Raport "Hycel 2004" zawiera dane ewidencyjne dla poszczególnych schronisk dla zwierząt w Polsce z roku 2003 i częściowo 2004. Dla jednego województwa, mazowieckiego, sporządzono szczegółowe zestawienie psów wyłapanych przez hycli w poszczególnych gminach i ich rozmieszczania w różnych schroniskach, rejestrując przy tym nieznany los wielu zwierząt.

Powstanie raportu "Hycel 2004" sfinansowała Fundacja im. Stefana Batorego, wspierająca obywatelską kontrolę działania instytucji zaufania publicznego (dotacja dla Fundacji Azylu pod Psim Aniołem 2004/2005).

projekt wspierany przez Fundacje im. Steafana Batorego

okładka Raport Hycel 2004

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
boz@boz.org.pl; tel./fax: 0-22 615 52 82

dolnośląskie mazowieckie zachodnio-pomorskie wielkopolskie śląskie