Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Bezdomne psy, którymi zajęły się gminy w 2006 r.

województwo razem oddane do
określonych
schronisk
oddane do
nieokreślonych
schronisk
doraźna
opieka
w gminie
zlecono
tylko
wyłapywanie
ilość
psów
koszt zł ilość
psów
koszt zł ilość
psów
koszt zł ilość
psów
koszt zł ilość
psów
koszt zł
dolnośląskie 5 831 3 280 088 5 617 3 157 663 80 64 415 17 2 800 117 5 210
kujawsko-pomorskie 5 459 2 761 804 5 415 2 752 016 18 8 838 26 950
lubelskie 2 975 1 267 399 2 920 1 253 761 29 12 341 26 1 297
lubuskie 1 654 939 199 1 593 917 378 14 5 205 43 15 116 4 1 500
łódzkie 6 551 3 905 145 6 497 3 881 137 5 3 268 14 600 35 20 140
małopolskie 4 150 2 722 719 3 914 2 649 674 48 41 011 150 21 694 38 10 340
mazowieckie 10 040 7 833 188 9 339 7 714 449 27 15 724 75 8 595 599 94 420
opolskie 1 647 747 201 1 586 733 685 5 1 866 9 48 11 650
podkarpackie 1 233 707 229 967 615 799 183 47 726 71 41 501 12 2 206
podlaskie 2 028 886 833 1 964 861 209 10 5 574 54 20 050
pomorskie 4 983 3 365 835 4 910 3 323 279 20 3 815 53 38 741
śląskie 13 855 6 336 581 13 769 6 277 148 103 54 678 13 4 755
świętokrzyskie 1 216 946 106 801 854 422 13 6 852 13 337 389 84 495
warmińsko-mazurskie 3 324 3 225 026 3 167 3 169 380 16 5 916 141 49 730
wielkopolskie 5 100 3 844 638 4 936 3 802 782 42 22 300 56 9 584 66 9 972
zachodniopomorskie 5 117 2 418 860 4 854 2 285 017 31 66 969 10 13 263 222 53 611

Polska
 
75 163 45 187 851 72 249 44 248 799 624 362 683 725 189 332 1 596 337 040