Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl


Schronisko w Wągrodnie

luty 2014

Lekarze weterynarii, Bogusław, Michał, Krystyna i Wojciech Kowalczykowie urządzili w Wągrodnie (gm. Prażmów, woj. mazowieckie) schronisko dla bezdomnych zwierząt, do którego wyłapywali psy z sześciu gmin (wypierając z rynku dotychczasowych hycli Pawła Studzińskiego z Tarczyna i Zbigniewa Jaworskiego z Błonia).

W latach 2011-2013 dziewięć gmin opłaciło usunięcie 1.022 zwierząt (1.014 psów i 8 kotów) za kwotę 1.007.946 zł., z czego ok. 800 zwierząt i ok. 970.000 zł przypadło lekarzom weterynarii Kowalczykom, występującym jako: "gabinet weterynaryjny Bogusław Kowalczyk, Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów", "Bomivet sp. z o.o." pod tym samym adresem, a także "gabinet weterynaryjny Endovet, Wojciech Kowalczyk, Warszawa, ul. Górska 30/7 (ew. też: Grójec, ul. POW 24)".

"Pensjonat dla psów" (jak to określono w ofercie dla gminy Prażmów) w Wągrodnie działa bez zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii i bez zezwolenia wójta gminy Prażmów. Zresztą urzędnicy gminni takich formalności nie wymagali.

  Postępowanie karne w sprawie znęcania się nad zwierzętami, tj. porzucenia zwierząt przez funkcjonariuszy sześciu gmin i utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania przez ich zleceniobiorców.

  2011 2012 2013 razem
zwierząt zwierząt zwierząt zwierząt
Góra Kalwaria 76 53 813 77 95 858 58 106 000 211 255 671
Prażmów 12 21 200 35 30 000 47 51 200
Grójec 74 67 294 138 109 486 153 101 650 365 278 430
Nowe Miasto n/P 28 18 500 24 18 000 49 75 130 101 111 630
Tarczyn 57 33 825 37 60 000 63 75 000 157 168 825
Jasieniec 13 12 100 21 23 500 10 14 000 44 49 600
Odrzywół 10 5 500 12 9 500 18 13 500 40 28 500
Goszczyn 9 9 850 9 9 850
Belsk Duży 13 17 500 19 16 500 16 20 240 48 54 240
razem: 271 208 532 340 354 044 411 445 370 1 022 1 007 946

W zagrodzie na tyłach posesji w Wągrodnie Kowalczykowie postawili betonową zagrodę z boksami gdzie utrzymywali przeciętnie ok. 40 psów doglądanych przez jednego pracownika. Od listopada 2013 r. schronisko zaczęli regularnie odwiedzać wolontariusze, skąd wiadomo dość dokładnie jak funkcjonuje.

Brak infrastruktury: wody, prądu, kuchni, całodobowej opieki. Zwierzęta utrzymywane w przepełnionych boksach, bez wybiegów. W boksach jest więcej psów niż miejsc w budach. Nieocieplone budy dostawione do boksów zbierają wodę i fekalia z betonowego podłoża wybiegów. Etatowa opieka jednego (czasem pijanego) pielęgniarza polega na polewaniu boksów wodą by usunąć fekalia i rzucaniu na beton surowych odpadów poubojowych. Przez większość doby zagroda jest zamknięta na kłódkę.


pięć psów i jedna buda w boksie w Wągrodnie (fotografia z dnia 23 listopada 2013)

Brak oznakowania zwierząt, ewidencji, dokumentów. Psy nie są leczone, brak profilaktyki, nawet szczepień przeciw wściekliźnie. Wiele psów cierpi na babeszjozę i ma biegunkę na tle żywienia surowymi odpadami z uboju. Chore i zdrowe utrzymywane są razem. Pogryzienia nie są leczone. Stan niektórych zwierząt jest ciężki, co nie interesuje prowadzących schronisko lekarzy weterynarii, co najwyżej pozwalają wolontariuszom zabrać psy, by je ratować gdzieś indziej.

Sterylizacji nie wykonuje się, bo trzeba by do nich dokładać (np. umowa z gminą Góra Kalwaria przewiduje za sterylizację suki 50 zł, a kotki 40 zł.). Jeśli jednak jest przeprowadzana, zwierzę bezpośrednio po zabiegu trafia do brudnych boksów.