Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Konstancin-Jeziorna

Bezdomne psy z gminy gmny Konstancin-Jeziorna nigdy nie miały szczęścia do właściwej opieki. Gdy przed laty warszawskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przestało przyjmować psy z całego Mazowsza, Rada Gminy skierowała je do fikcyjnego schroniska dla bezdomnych zwierząt Zbigniewa Jaworskiego (uchwała z 2001 r.). Potem zaczęła je umieszczać w niesławnym schronisku w Krzyczkach k/Nasielska, gdzie były ofiarami znęcania się (schronisko zamknięte w 2008 r., wyrok sądu w 2010 r.).

Od 2006 roku bezdomnymi zwierzętami zajmował się miejscowy lekarz weterynarii. Ponieważ ich ilość rosła, więc bezdomne zwierzęta miały też pecha tarfiać do schroniska w Żabiej Woli czy Celestynowie (oba już zamknięte).

W 2012 roku Rada Gminy uchwaliła program, który nie precyzował schroniska, do którego mają trafiać bezdomne zwierzęta. Natomiast na 2014 rok wyłoniono w przetargu firmę EKO-ART z Bliżyna w woj. świętokrzyskim, która miała problem rozwiązać kompleksowo. Wprawdzie firma ta nie ma ani schroniska, ani zakładu leczniczego dla zwierząt, ale jest tania i jest daleko.

Nowa uchwała Rady Miasta, z marca 2014 r. o programie rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt w 2014 r., dodała do tego nowy element: schronisko w Ruskiej Wsi k/Ełku w woj. warmińsko-mazurskim, prowadzone przez firmą o podobnej nazwie: EKO-AR. Psy z Konstancina będą więc najpierw jeździć 140 km. na południe, a potem 240 km na północ Polski. Trudno więc nie uznać, że urzędnicy Gminy Konstancin-Jeziorna robią wszystko, by problem odsunąć od siebie jak najdalej. Także w tym sensie, że nie przewidują żadnej umowy Gminy Konstancin ze schroniskiem w Ruskiej Wsi.

Postępowanie o uznanie za nieważną umowy gminy Komstancin-Jeziorna z Arturem Banaszewskim (firma EKO-ART)

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, Sygn. akt III C 131/14

31.12.2013 umowa Gminy Konstancin-Jeziorna z firmą EKO-ART PDF
umowa
21.01.2014 pozew ARGOS o stwierdzenie nieważności umowy PDF
pozew
16.04.2014 odpowiedź na pozew, Artur Banaszewski, EKO-ART PDF
odpowiedź
22.04.2014 odpowiedź na pozew, Gmina Konstancin-Jeziorna PDF
odpowiedź
30.12.2014 wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie PDF
wyrok
26.02.2015 apelacja Gminy Konstancin-Jeziorna PDF
apelacja
07.04.2015 odpowiedź na apelację PDF
odpowiedź
11.08.2016 wyrok Sądu Apelacyjnego PDF
wyrok