Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

hycel Zbigniew Jaworski

Zbigniew Jaworski z Błonia pod Warszawą "upłynnił" w latach 2005-2007 roku co najmniej 521 bezdomnych psów za zlecenie kilku gmin woj. mazowieckiego i łódzkiego, biorąc za to niemal 200 tys. zł. Odbiór psów kwitowały fikcyjne schroniska w gminie Żabia Wola i w Sulejowie (pow. wołomiński). A także schronisko w Żyrardowie i w Skierniewicach, które ma kłopoty z ewidencją zwierząt. Działalność Jaworskiego trwa bez przeszkód od wielu lat.

gmina 2005200620072008
psówpsówpsówpsów
Baranów MZ ? 400 9 3 600 9 3 900 10 4 500
Kowiesy LZ 12 3 600 12 4 860 21 4 800
Lipce Reymontowskie LZ 18 5 000 22 5 550
Łyszkowice LZ 4 1 758
Maków LZ 4 1 600 8 2 340 25 10 000 19 7 600
Nowy Kawęczyn LZ 13 2 000 11 4 000
Siennica MZ 9 3 150
Skierniewice w. LZ 6 12 600 4 12 600 5 14 400
Słupia LZ 23 5 000
Stare Babice MZ 36 28 038 14 9 350
Wiskitki MZ 16 4 600 32 5 200 27 10 800
Żyrardów MZ 107 13 374 45 8 000
razem: 13623 12414863 37812258 51011547 608

W 2006 r. pozbycie się jednego bezdomnego psa, przez umieszczenie go w fikcyjnym schronisku w miejscowości Władysławów, kosztowało gminę Skierniewice 2.100 zł. W 2007 r. było to "schronisko w Błoniu" a koszt pozbycia się jednego psa wynosił 3.150 zł.

W 2007 roku gmina Stare Babice nadał opłacała pobyt bezdomnych psów w ficyjnym schronisku Zbigniewa Jaworskiego, ale już nie w Żabiej Woli, lecz w Sulejowie w pow. wołomińskim.

W 2008 roku, pomimo toczącego się postępowania, wyłapywanie zwierząt do fikcyjnych schronisk trwało dalej.

Postępowanie karne

17.08.2007 Zawiadomienie o przestępstwie PDF
zawiadomienie
25.06.2008 Akt oskarżenia
(dotyczy wyłącznie zwierząt z gminy Stare Babice i okresu X 2006- IV 2007)
PDF
akt oskarżenia
10.09.2008 Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia śledztwa PDF
wniosek pokrzywdzonego
04.11.2008 Postanowienie Sądu o przekazaniu sprawy Prokuratorowi celem usunięcia istotnych braków postępowania PDF
postanowienie sądu
18.11.2008 Zażalenie Prokuratury do Sądu Okręgowego na postanowienie Sądu Rejonowego o zwrocie sprawy PDF
zażalenie prokuratury
06.02.2009 Sąd Rejonowy w Pruszkowie postanowił umorzyć postępowanie w zakresie zarzutu porzucenia zwierząt przez Z. Jaworskiego. Sąd stanął na stanowisku, że brak jest dowodów na porzucenie, które można by przeciwstawić twierdzeniu oskarżonego, że nie porzucił, lecz znalazł dla nich dobre, choć nieokreślone domy.
Zarzuty o wprowadzenie w błąd i doprowadzenie gminy Stare Babice do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Sąd postanowił rozpatrzeć po uprawomocnieniu się tego postanowienia.
PDF
postanowienie sądu
16.02.2009 Zażalenie Prokuratury do Sądu Okręgowego na postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania w zakresie zarzutu porzucenia. PDF
zażalenie prokuratury
19.05.2009 Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zażalenia i przekazał sprawę do merytorycznego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Pruszkowie. PDF
postanowienie sądu
14.04.2010 Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał wyrok uniewinniający Z. Jaworskiego ze wszystkich zarzutów. PDF
wyrok
07.06.2010 Apelacja Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie od wyroku uniewinniającego Z. Jaworskiego PDF
apelacja

Doniesienia prasowe o działalniości Z. Jaworskiego z 2002 roku: