Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

2003-2008

Schronisko w Inowrocławiu

Z kilkuletnich statystyk wynika, że w schronisku ginie do 50% przyjętych psów i do 80% kotów, co plasuje je w czołówce najgorszych takich zakładów w Polsce.

Średnia krajowa wynosi 24%. Ale składa się na nią więcej takich schronisk jak w Inowrocławiu. O przyzwoitej opiece świadczy 10%, najwyżej kilkanaście (zależnie od warunków działania schroniska). Przy dobrej opiece bywa to zaledwie kilka procent (o ile zwierzęta w ciężkim stanie z wypadków komunikacyjnych są wożone do lecznic, a nie przyjmowane na stan schroniska). 80% traconych kotów to brak jakiejkolwiek profilaktyki i leczenia.

Skąd się biorą te zwierzęta i kto za nie płaci?

Schronisko prowadzone jest przez PGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu na podstawie umowy z Miastem podpisanej w wyniku przetargu na prowadzenie schroniska. Ponieważ zaliczono to do usług komunalnych prowadzonych dla zysku, więc nic nie gwarantuje, że tym sposobem realizowane będzie zadanie gminy "zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki". Norm opieki nie ma – pieniądze policzyć potrafi każdy. Przedsiębiorstwo świadczy więc także usługi dla innych gmin, bo tylko co 17 gmina w Polsce ma schronisko, więc jest duży popyt na odstawianie gdzieś psów (ale już niekoniecznie na opiekę nad nimi).

Łączny przepływ zwierząt przez schronisko w 2006 roku przedstawia raport Powiatowego Lekarza Weterynarii. W innym ujęciu pokazuje to informacja z Urzędu Miasta.

Oszacowanie, ile psów i za ile przyjęło schronisko w 2006 roku
z miastaz innych gminrazem
psypsypsy
112 227.116 301 ~ 207.319 413 ~ 434.435
2.028 zł/psa689 zł/psa1.052 zł/psa

Nie wiemy jeszcze skąd trafiło do schroniska 211 psów, bo nie wszystkie gminy udzieliły nam informacji. Zatem i pieniądze z tych źródeł są tu tylko oszacowane – przyjęliśmy dla nich średnią (ok. 689 zł za psa) z tych, które poinformowały o odstawianiu psów do Inowrocławia:

gminailość psówkoszt zł.
Barcin 4 4.491
Gniewkowo 12 10.652
Inowrocław (gm. wiejska)13 7.317
Janikowo 11 9.162
Kruszwica 16 11.025
Łabiszyn 11 11.027
Nowa Wieś Wlk. 18 4.750
Pakość 4 3.109
Rojewo 1 456
razem 9061.989

Na podstawie dostępnych danych można więc przypuszczać, że w 2006 roku z Miasta Inowrocław pochodziło tylko 27% psów przyjętych do schroniska, zaś udział Miasta w przychodach Przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia schroniska wyniósł 52%.

Dziwne jest to, że owe 27% przyjętych psów zajmowało niemal całe schronisko, bo z dokładnego zestawienia przedstawionego przez Miasto wynika, że w kolejnych miesiącach przebywało w schronisku ciągle od 100 do 127 "miejskich" psów. Dla 73% przyjętych psów, tych spoza Inowrocławia, nie było więc wiele wolnych miejsc ...

W tym miejscu warto przytoczyć głos radnej Marii Kościelskiej w czasie obrad Rady Miejskiej Inowrocławia z 30 września 2005 r.:

"(...) Chciałam się odnieść do pozycji, która mówi o schronisku dla zwierząt (180.000 zł na rok). Pamiętam, kiedy Komisja Uzdrowiskowa i Ochrony Środowiska odbywała swoje posiedzenie na terenie schroniska, wtedy zorientowaliśmy się, jakie w Inowrocławiu mamy schronisko o wysokim standardzie. Doszliśmy do wniosku, ze można by było podjąć działania w kierunku rozszerzenia oferty jego działalności, by schronisko mogło zarabiać. Szkoda, że po raz kolejny nie ma inicjatywy utworzenia tam np. hotelu dla zwierząt. Pracownicy tego schroniska mogliby czynić inne usługi przystosowane do tego obiektu (...)"
(http://www.bip.inowroclaw.pl)

Radna pewnie nie zdawała sobie sprawy, że w momencie gdy to mówiła, schronisko miało już bardzo "rozszerzoną ofertę" i prawdopodobnie nieźle zarabiało na "innych usługach", zaś wolne miejsca i "wysoki standard" były tylko na pokaz – właśnie dla radnych.