logo FdZ Argos

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalność schronisk dla bezdomnych zwierzat, hycli i politykę gmin i urzędów. Zbiera i publikuje informacje źródłowe. W wybranych sprawach uczestniczy w postąpowaniach sądowych i administracyjnych.

Monitoring gminnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami

dane z gmin
w Polsce:

mapka Polski

Co gminy robią z bezdomnymi zwierzętami?
Z kim zawierają umowy?
Ilu zwierząt to dotyczy?
Ile kosztuje?

INFORMACJE ŹRÓDŁOWE
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
(przeszukiwalne dokumenty PDF):

województwo
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012
 
dolnośląskie 7 MB 8 MB 7 MB 7 MB
kujawsko-pom. 4 MB 5 MB 4 MB 6 MB
lubelskie 6 MB 8 MB 2 MB 7 MB
lubuskie 3 MB 4 MB 1 MB 3 MB
łódzkie 6 MB 5 MB 6 MB 8 MB 4 MB 4 MB
małopolskie 5 MB 10 MB 7 MB 5 MB
mazowieckie 5 MB 10 MB 11 MB 14 MB 5 MB 11 MB
opolskie 3 MB 3 MB 2 MB 3 MB
podkarpackie 5 MB 6 MB 3 MB 6 MB
podlaskie 4 MB 5 MB 2 MB 3 MB
pomorskie 4 MB 6 MB 7 MB 4 MB
śląskie 7 MB 8 MB 6 MB 7 MB
świętokrzyskie 6 MB 7 MB 5 MB 4 MB 4 MB
warm.-mazur. 5 MB 5 MB 6 MB 3 MB 4 MB
wielkopolskie 7 MB 7 MB 7 MB 10 MB 3 MB 9 MB
zachodniopom. 4 MB 4 MB 4 MB 6 MB 4 MB 4 MB

W zbieraniu informacji z gmin uczestniczą: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa, Fundacja Pro Animals z Krakowa, Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, Świętokrzyskie T.O.Z. "Zwierzak" z Kielc, Fundacja MEDOR ze Zgierza.

Bezdomny WatchdogDo zbierania i opracowywania danych z gmin włączyli się wolontariusze w inicjatywy "Bezdomny Watchdog": https://www.facebook.com/bezdomnywatchdog.

Bezdomne psy, którymi zajęły się gminy w 2006 i 2007 r. – podsumowanie

Podsumowanie danych uzyskanych w drodze wniosków o informację publiczną, skierowanych do wszystkich polskich gmin na temat realizacji zadania zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki w 2006 r. (ilość zwierząt, koszty, podmioty gminnych zleceń).
Podsumowanie danych za 2007 rok – w przeliczeniu danych z 10 województw na cały kraj.

województwo20062007
ilość psów koszt zł koszt na
1 psa
ilość psów koszt zł koszt na
1 psa
dolnośląskie 5 831 3 280 088 563 8 715 4 297 917 493
kujawsko-pomorskie 5 459 2 761 804 506 6 380 3 291 587 516
lubelskie 2 975 1 267 399 426
lubuskie 1 654 939 199 568 1 635 1 077 616 659
łódzkie 6 551 3 905 145 596 6 239 4 225 668 677
małopolskie 4 150 2 722 719 656
mazowieckie 10 040 7 833 188 780 11 939 10 197 444 854
opolskie 1 647 747 201 454 1 590 1 683 604 1 059
podkarpackie 1 233 707 229 574
podlaskie 2 028 886 833 437
pomorskie 4 983 3 365 835 675 5 860 3 294 106 562
śląskie 13 855 6 336 581 457 14 452 7 692 884 532
świętokrzyskie 1 216 946 106 778
warmińsko-mazurskie 3 324 3 225 026 970
wielkopolskie 5 100 3 844 638 753 4 761 4 218 668 886
zachodniopomorskie 5 117 2 418 860 473 5 069 3 126 391 617

cały kraj
wzrost 
75 163 45 187 851 601
83 431
+11%

55 129 178
+22%

661
+10%

Deklarowany przez gminy sposób zajęcia się zwierzętami:

skierowane do określonych schronisk72 24944 248 799612
skierowane do nieokreślonych schronisk624362 683581
doraźna opieka w gminie725189 332261
zlecano tylko wyłapywanie1 596337 040211

Dane na podstawie informacji z 82% gmin polskich, które odpowiedziały na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Problemem bezdomnych zwierząt w ogóle zajmowało się 61% gmin. Uchwałę rady gminy wymaganą ustawą o ochronie zwierząt miało 25% gmin.

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
boz@boz.org.pl; tel./fax: 0-22 615 52 82

zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie lubuskie podlaskie kujawsko-pomorskie lubelskie wielkopolskie mazowieckie podkarpackie łódzkie dolnośląskie śląskie małopolskie opolskie swiętokrzyskie