Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Umieralnia psów w Lisowicach

Po tragicznej śmierci właścicieli zabudowań koło wsi Lisowice (gmina Prochowice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie), okazało się, że zgromadzili w nich w koszmarnych warunkach prawie setkę psów.

Gazeta Wrocławska, 14 sierpnia 2006

Gazeta Wyborcza, 17 sierpnia 2006

Ewa Bartosiewicz-Salomon i Andrzej Piwowarczyk byli hyclami na zlecenie szeregu okolicznych gmin. Występowali pod szyldem "INTEGRUM - Fundacja na Rzecz Ludzi, Zwierząt i Środowiska", z siedzibą w Buszkowicach Małych w gminie Wińsko, a wcześniej działali jako oddział Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Buszkowicach Małych (okręg Poznań).

Prowadzone przez nich rakarnia została ujawniona przypadkiem, po tym jak oboje zginęli w wypadku samochodowym 6 sierpnia 2006. W zrujnowanej hali na uboczu wsi Lisowice (gm. Prochowice) trzymali w tajemnicy (jak twierdzi wójt) około 80 psów w warunkach, które wezwany powiatowy lekarz weterynarii określił jako „horror”.

Według informacji z gmin, w 2005 roku Fundacja „Integrum” przyjęła od 14 do 78 psów z sześciu dolnośląskich gmin. Mimo to, Inspekcja Weterynaryjna nie rejestrowała i nie wizytowała zakładu w Lisowicach, a gminy nie pytały dokąd trafią zwierzęta. Umowy i pokwitowania wystawiane były na "Buszkowice" - siedzibę Fundacji.

Dane liczbowe o "schronisku w Buszkowicach"

Zarząd Okręgu TOZ w Poznaniu rozwiązał w 2003 roku koło TOZ w Buszkowicach m.in. w powodu doniesień o wyłapywaniu psów i sprzedawaniu na targowiskach lub rozwożeniu po wsiach i rozdawaniu przypadkowym osobom. Znaczna liczba rasowych psów znalezionych w Lisowicach świadczyć może, że Fundacja powstała w miejsce koła TOZ, dalej trudniła się handlem psami.

Działalność Fundacji „Integrum” stanowi przykład drobnej, żywiołowej przedsiębiorczości jaka kwitnie obecnie na pozbawionym wszelkiej regulacji rynku zwierząt domowych. Przedsiębiorczość ta wspierana jest z budżetów gmin na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i pokątną ich likwidację, tworząc razem jeden dziki rynek zarabiania na czymkolwiek: zarówno na rozmnażaniu jak i zabijaniu, wyłapywaniu, handlu na targowiskach, a nawet wywożenia za granicę.


Patrz także:

Biuletyn Informacyjny Samorzadu Terytorialnego, (kwiecień 2007)

Gazeta Wrocławska, 02 lipca 2002

Dane liczbowe o "schronisku w Buszkowicach"

Informacja o Fundacji INTEGRUM w bazie organizacji pozarządowych

Informacje o współpracy niektórych gmin z Fundacją INTEGRUM w 2005 roku:

Mapa wyłapywania w woj. dolnośląskim.

W przypadku dwóch gmin hycle występowali jako organizacja społeczena (wtedy jeszcze jako oddział TOZ) opiniująca uchwały rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt):