Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

01.12.2017

Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeciw sterylizacji zwierząt domowych

Wydawać by się mogło, że postulat jak najszerszej sterylizacji zwierząt domowych jest oczywisty dla wszystkich, którzy wiedzą coś o problemie bezdomnych zwierząt. Wydawać by się mogło, że szczególnie lekarze weterynarii powinni popierać sterylizację, bo nikt przecież nie oczekuje, że będą świadczyć profesjonalne usługi darmo.

Tymczasem prezes samorządu lekarzy weterynarii, Jacek Łukaszewicz postanowił położyć kres "niedopuszczalnemu procederowi", za jaki uznał pionierską akcję, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa, mającą na celu dotarcie ze sterylizacją do małych miejscowości województwa świętokrzyskiego. Sterylizacją bezpłatną dla właścicieli wiejskich psów i kotów, bo finansowaną przez Stowarzyszenie z darowizn i "jednego procenta", a czasami wspieraną także przez gminy, które widzą potrzebę opanowania problemu bezdomnych zwierząt na swoim terenie.

W tym celu Stowarzyszenie nabyło specjalne mobilne stanowisko zabiegowe — małą, w pełni wyposażoną salę operacyjną, na podwoziu przyczepy samochodowej. Przez większość weekendów 2017 r. "sterylkobus" odwiedzał miejscowości, gdzie umówieni wcześniej mieszkańcy czekali ze swoimi zwierzętami. Zabiegi wykonywała ekipa doświadczonych lekarzy z Kielc i z Jędrzejowa, świadcząc usługi poza siedzibami ich zakładów leczniczych, korzystając przy tym ze sprzętu użyczonego przez Stowarzyszenie.

zabieg w sterylkobusie

W piśmie do prezesów Okręgowych Izb Lekarskich z dnia 11.10.2017 prezes Łukaszewicz potępił taki niecny proceder, opierając się na anonimowej opinii prawnej. Opinii bałamutnej, skoro już w pierwszych słowach zawiera przekłamanie, jakoby jedynym podmiotem uprawnionym do świadczenia usług weterynaryjnych był zakład leczniczy dla zwierząt. Ustawa mówi coś trochę innego: "usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu (...) w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt". Czy taki skrót myślowy miał sugerować, że lekarz może pracować tylko w pomieszczeniach siedziby swego zakładu?. To byłaby jawna niedorzeczność, jako że lekarze weterynarii często działają poza siedzibą swych zakładów, np. na terenie gospodarstw i hodowli zwierząt gospodarskich. A więc także w pomieszczeniach, które nie spełniają norm przewidzianych dla siedzib zakładów leczniczych dla zwierząt. Zresztą ustawa mówi wprost, że "na podstawie zgłoszenia posiadacza zwierzęcia zakład leczniczy dla zwierząt może świadczyć usługi weterynaryjne poza swoją siedzibą".

Główna teza opinii polega na argumencie często stosowanym w bałamutnych opiniach prawnych, że "prawo nie przewiduje" — w tym przypadku "mobilnych stanowisk" — zatem są one niedopuszczalne. Tymczasem prawo w ogóle nie wypowiada się na temat sprzętu i aparatury jakich może użyć lekarz świadcząc usługi poza siedzibą zakładu, bo to jest kwestia sztuki lekarskiej. Czy to oznacza, że prawo nakazuje lekarzowi działanie wyłącznie gołymi rękami? A może jest tak, że lekarze mogą używać dowolnego sprzętu i wyposażenia, byle nie podłogi, ścian i sufitu "sterylkobusu", bo takie pomieszczenie kojarzy się prezesowi Łukaszewiczowi z siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt?

Tadeusz Wypych


   Czy lekarze biorący udział w akcji "Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów" działają legalnie?


starylkobus

Sterylkobus w gminie Ruda Malenicka (woj. świętokrzyskie), 02.07.2017 r.


Patrz także:

 MOPSiK - Miedzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji

Inne opinie prawne:

 "Opinia dotycząca dopuszczalności swiadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt", A Gruszczyńska, M.Rudy, Kancelaria RESULT, www.prawoweterynaryjne.pl

 Opinia prawna dotycząca dopuszczalności świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt poza stacjonarną siedzibł zakładów leczniczych przy pomocy mobilnych stanowisk udzielania świadczeń, tak zwanych "starylkobusów", C. Kulesza, M.Arendt.

 Głos popierający opinię prawną prof. dr hab. Cezarego Kuleszy o dopuszczalności sterylizacji zwierząt domowych w „sterylobusach" T.Mróz

 Opinia prawna dotycząca dopuszczalności świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt poza stacjonarną siedzibą zakładów leczniczych przy pomocy mobilnych stanowisk udzielania świadczen, tak zwanych "sterylobusóv" K. Dudka