Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Fikcyjne schronisko w Policach

Kilkanaście gmin woj. zachodniopomorskiego zlecało w 2006 roku wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki Zbigniewowi Kossewskiemu z Polic (firma "Animal Control", ul. Piaskowa 86/6).

Według informacji z gmin za 2006 r., w sumie 205 zwierząt miało trafić tam do "schroniska", "przytuliska", "hotelu" – a w każdym razie "mieć zapewnioną dalszą opiekę", zaś 138 zwierząt trafiło do schroniska w Szczecinie i do lecznicy w Sikorkach k/Nowogardu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii potwierdził, że wyłapane zwierzęta dostarczone były "do przystosowanych do tego celu pomieszczeń, gdzie poddawane są kwarantannie oraz są poddawane szczepieniu p. wściekliźnie".

Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczone przez "Animal Control"
gmina200620072008
ilośćkoszt złilośćkoszt złilośćkoszt zł
Banie 51 930 52 246 82 654
Bielice 1460 2320
Dobra m. 71 470
Dobra w. 7313 140 ?? ??
Dobrzany 113 655 83 464
Dolice 135 190 155 560 ??
Gryfice 298 780
Ińsko 2455 62 058 ??
Karnice 32 200
Kołbaskowo 307 500 399 750
Kozielice 2365 1506
Lipiany 81 415 3960 92 502
Marianowo 72 775 52 051 62 915
Mieszkowice 2? 3? ??
Moryń 93 001 93 055 62 340
Nowe Warpno 1396
Police 13120 820 13782 435 120154 741
Przelewice 51 725 84 075
Pyrzyce 162 500 245 485 8717 477
Radowo Małe 41 735 2950 51 460
Resko 8? 106 827 3815 436
Rewal 52 989
Stara Dąbrowa 2531
Stare Czarnowo 113 758
Świerzno 31 356 63 000
Trzcińsko Zdr. 103 175
Trzebiatów 173 255
Widuchowa 71 905 41 200 52 569
razem34368 622278131 356372231 069

Pytając o dane ewidencyjne schroniska firmy "Animal Control" w Policach i dociekając dalszych losów 205 skierowanych tam zwierząt, otrzymaliśmy od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie wyjaśnienie, że zwierzęta trafiają do hotelu Zbigniewa Kończaka w Sierakowie. Na przykład, od 15 lipca do 29 października 2007 trafiło tam 71 psów od Kossewskiego.

Jednak przedtem bezdomnych zwierząt w hotelu nie było i los 205 zwierząt wyłapanych w gminach w 2006 roku pozostaje nieznany. Trudno liczyć że znalazły gdzieś opiekę psy z Pyrzyc, którym gmina zapewniła ją kosztem 156 zł na jednego, w tym koszt wyłapania. A także 73 psy i koty wyłapane w Dobrej w powiecie polickim w cenie 180 zł od sztuki, co stanowiło wyłącznie koszt wyłapania – jak zresztą stanowi uchwała rady tej gminy).

Znalazly sie 73 psy z gminy Dobra?

Nie przekonuje zatem wyjaśnienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie, że "ustalenie losu wyłapanych zwierząt wykracza poza jego uprawnienia i kompetencje". Powiat policki należy do właściwości terytorialnej jego urzędu a uchwała rady gminy Dobra musiała być z nim uzgadniana.

Nie jest też prawdziwe stwierdzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie, że działalność firmy "Animal Control" nie podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Działalność tej firmy ma podstawę prawną w przepisach o ochronie zwierząt (art. 11 ustawy o ochronie zwierząt i odpowiednie rozporządzenie wykonawcze), zaś Inspekcja Weterynaryjna jest ustawowym organem nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów (ustawa o ochronie zwierząt, art. 34a oraz ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej art. 3, ust. 2, pkt 5, lit. "g").

Nie przyznając się do swojej odpowiedzialności, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie sugeruje, że firma "Animal Control" działa na podstawie zezwolenia na świadczenie usług "ochrony przed bezdomnymi zwierzętami" udzielonego jej przez Burmistrza Polic w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeśli faktycznie takie zezwolenie wydano, to było to bezpodstawne, gdyż ustawa ta przewiduje, że gminy "organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach" (art. 3, ust. 2, pkt 5). Burmistrz wydający zezwolenie nie mógł by oprzeć go na żadnych "zasadach ochrony przed bezdomnymi zwierzętami" bo przepisów takich w polskim prawie nie ma. Właściwymi rzeczowo dla działalności firmy "Animal Control" pozostają tylko przepisy o ochronie zwierząt, w tym i te o nadzorze Inspekcji Weterynaryjnej nad ich przestrzeganiem.
 

patrz Ktokolwiek wie coś o losie zwierząt wyłapanych przez firmę "Animal Control" w 2006 roku w wymienionych wyżej gminach, proszony jest o kontakt z naszym Biurem.

zasięg działania firmy ANIMAL CONTROL w 2006 r.
Zasięg działania firmy "Animal Control" w 2006 r.
w woj. zachodniopomorskim