Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

List otwarty "Help Animals" z 19.10.2008

Dnia 19 października 2008 Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt "Help Animals" opublikowało List otwarty do Prezydenta Miasta Kalisza, załączając fotografie obrazujące stan miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, prowadzonego obecnie na zlecenie miasta przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.