Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dane ze schronisk woj. świętokrzyskiego 2003-2009

Łączny stan schronisk w województwie (psy)
rokstanpojem-
ność
zagęsz-
czenie
pocz.końc.
200316910416264%
200410413516283%
2005135162162100%
200616215316294%
Łączny przepływ zwierząt przez schroniska woj. świętokrzyskiego
okresprzyj.wydaneutracone: 35, 24, 23, 26%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 764 560     269      
2004 683 486     166      
2005 742 583     168      
2006 749 561     197      
koty
2003 68 43     22      
2004 47 35     13      
2005 57 36     13      
2006 95 70     27      

Kielce

wyłapane z gmin
 20062007200820092010
Bieliny 9 3 8
Busko-Zdrój 14 13 22 26 4
Chęciny 10 22 19
Chmielnik 4 13 11 4
Daleszyce 7 8 11 12
Działoszyce 2 0 0 0
Jędrzejów 42 34 31 29 21
Kazimierza Wlk. 8 ? ? 3 3
Kielce 378 588 406 234 190
Końskie 29 37 35 41 82
Miedziana Góra 1 3 0 0
Mniów 4 11 2
Morawica 15 ? ? 23 15
Nowa Słupia 11 15 27 15
Opatów 18 22 20 20 15
Ozarów 35 35 21 33 16
Pacanów 5 5 0
Pawłów ?
Piekoszów 17 11 ?
Pińczów 19 17 21 20 25
Połaniec 15 19 11 3 3
Radków 1
Rytwiany 1 1 0
Sandomierz 18 2 0
Sitkówka-Nowiny 18 19 16 12 10
Skalbmierz 5 1 8
Sobków 3 9 9 13 8
Staszów 30 40 24
Stąporków 12 22 21 39 14
Strawczyn 1
Tarnobrzeg PK 23 28
Włoszczowa 14 3 10 12 14
Zagnańsk 25 25 22 28 35
razem 725 871 701 705 575
stan 2003: 163-98 (150)
stan 2004: 98-129 (150)
stan 2005: 129-155 (150)
stan 2006: 155-145 (150)
stan 2007: 145-168 (150)
stan 2008: 168-196 (150)
stan 2009: 196-208 (150)
okresprzyj.wydaneutrac.: 36,24,23,27,25,18,22%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 752 550     267 141 126 -
2004 671 482     158 81 77 -
2005 734 541     167 80 82 5
2006 731 546     195 88 93 14
2007 883 642     218 87 114 17
2008 707 549     130 35 88 7
2009 708 541     155 66 82 7
kotyutrac.: 32,28,23,28,34,6,18%
2003 68 43     22 10 8 4
2004 47 35     13 9 4 -
2005 57 36     13 6 9 2
2006 95 70     27 7 10 10
2007 89 62     30 22 5 3
2008 70 68     4 - 3 1
2009 71 54     13 11 1 1
miejskie, ul. Ściegiennego 203, Kielce

Postępowanie w sprawie schroniska w Kielcach


Borszowice (Sędziszów)

stan 2003: 6-6 (12)
stan 2004: 6-6 (12); budżet/przyj.: 750
stan 2005: 6-7 (12)
stan 2006: 7-8 (12)
stan 2007: 8-8 (12)
stan 2008: 8-6 (12)
stan 2009: 6-5 (12)
okresprzyj.wydane
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 12 10     2 2 - -
2004 12 4     8 8 - -
2005 8 6     1 1 - -
2006 18 15     2 2 - -
2007 11 13     0 - - -
2008 20 22     0 - - -
2009 17 16     2 2 - -
miejskie, składowisko odpadów komunalnych w Borszowicach k/Sędziszowa

 


Skróty oznaczają: przyj - przyjęte do ewidencji schroniska, uśmr. - uśmiercone w schronisku, zbie. - zbiegłe ze schroniska, stan – oznacza ilość psów w schronisku na początku i końcu roku, w nawiasie podano pojemność schroniska w ocenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.