Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dane ze schronisk woj. śląskiego 2003-2009

Łączny stan schronisk w województwie (psy)
rokstanpojem-
ność
zagęsz-
czenie
pocz.końc.
20032.5232.5883.18081%
20042.7092.6663.04088%
20052.7003.3623.224104%
20063.5433.7403.331112%
Łączny przepływ zwierząt przez schroniska woj. śląskiego
okresprzyj.wydaneutracone: 28, 25, 29, 30%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 10.736 7.848 3.034
2004 10.866 8.104 2.742
2005 12.129 7.922 3.545
2006 13.120 8.899 3.971
kotyutracone: 44, 53, 48, 44%
2003 2.264 914 1.006
2004 2.372 1.143 1.254
2005 2.320 1.134 1.108
2006 2.512 1.381 1.095

Katowice

stan 2003: 185-159 (100); [budżet/przyj.: 400]
stan 2004: 159-147 (100)
stan 2005: 174-345 (200)
stan 2006: 318-216 (170)
stan 2007: 202-301 (170) [425]
stan 2008: 301-108 (170) [594]
stan 2009: 180-152 (170)
okresprzyj.wydaneutrac.: 38,37,41,44,34,42,35%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 1.334 858 502 428 74 -
2004 1.307 837 482 417 65 -
2005 1.448 682 595 464 131 -
2006 1.486 928 660 505 155 -
2007 1.594 901 549 370 179 -
2008 1.434 947 608 487 121 -
2009 1.418 944 502 409 93 -
kotyutrac.: 50,59,61,45,30,14,8%
2003 423 192 213 158 55 -
2004 538 252 320 185 135 -
2005 443 200 272 162 110 -
2006 522 296 234 159 75 -
2007 573 401 172 122 49 1
2008 503 455 70 42 28 -
2009 660 574 54 39 15 -
miejskie, ul. Milowicka 1, Katowice

Nieciągłość danych z roku na rok: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009.

Dane za 2007 r. nie bilansują się o 48 psów.
Dane za 2008 r. nie bilansują się o 72 psy.
Brak 72 psów na przełomie 2008/2009 r.


Częstochowa

stan 2003: 163-161 (160); [budżet/przyj.: 540]
stan 2004: 161-125 (160)
stan 2005: 125-165 (160)
stan 2006: 165-196 (160) [360]
stan 2007: 146-442 (165)
stan 2008: 233-232 (165)
stan 2009: 232-267 (165) [619]
okresprzyj.wydaneutrac: 43,29,34,34,62,35,33%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 1.002 578 426 249 173 4
2004 1.020 663 293 186 100 7
2005 1.026 635 351 273 70 8
2006 959 601 327 225 99 3
2007 478 484 296 170 116 10
2008 1.067 694 374 188 174 12
2009 1.104 701 368 187 168 13
kotyutrac: 66,72,43,31,53,52%
2003 306 96 202 60 49 93
2004 335 100 241 83 59 99
2005 319 113 137 101 32 4
2006 290 105 90 49 41 -
2007 301 125 105 70 31 4
2008 438 132 234 123 104 7
2009 420 125+74 218 119 97 2
miejskie, prowadzone przez TOZ, ul. Gilowa 44, Częstochowa

Ww 2003 r. wśród 173 padłych było 75 zagryzionych.

Dane liczbowe raportowane za 2007 r. są oczywiście nieprawdziwe (dają ujemy stan zwierząt).

W 2008 r. wśród 174 padłych psów było 52 zagryzionych.


Ruda Śląska

wyłapane z gmin / przez
200620072008
Łaziska Grn.? 62 59
Mikołów93 100 80
Ornontowice4 18 8
Orzesze32 33 59
Ruda Śl.907 886 988
Wyry 24
stan 2003: 413-324 (300)
stan 2004: 322-377 (300)
stan 2005: 377-372 (300)
stan 2006: 407-422 (350)
stan 2007: 407-422 (350)
stan 2008: 374-332 (350)
stan 2009: 332-259 (300)
okresprzyj.wydaneutracone: 47,31,33,37,37,20,21%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 882 558 413 277 76 60
2004 981 625 301 205 86 10
2005 1.123 755 373 242 89 42
2006 1.172 719 438 308 116 14
2007 1.172 719 438 308 116 14
2008 1.227 996 246 164 59 23
2009 1.132 962 243 175 58 10
kotyutracone: 78,71,56,59,61,62,17%
2003 253 76 197 44 21 132
2004 377 102 268 66 14 188
2005 268 111 150 40 41 69
2006 237 98 139 28 8 103
2007 237 98 144 28 8 108
2008 263 101 162 22 15 125
2009 274 132 46 23 13 10
T.O.Z. "Fauna", finansowane przez gminy Ruda Śl., Mikołów, Orzesze, Łaziska Grn.
ul. Bujoczka 2, Ruda Śląska

Raport I.W. za 2006 r.
Raport I.W. za 2007 r.
Raport I.W. za 2008 r.


Sosnowiec

stan 2003: 177-149 (150)
stan 2004: 112-109 (150)
stan 2005: 109-167 (150)
stan 2006: 167-199 (150)
stan 2007: 199-189 (150)
stan 2008: 189-216 (150)
stan 2009: 216-152 (150)
okresprzyj.wydaneutracone: 24,35,20,16,36,43,37,46%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2002 798 621 405 268 42 5
2003 879 602 305 268 32 5
2004 908 762 186 85 82 19
2005 851 653 140 79 58 3
2006 928 566 330 282 48 -
2007 887 351 380 303 71 6
2008 973 581 365 289 76 -
2009 827 511 380 277 103 -
kotyutracone: 58,76,46,59,58,46,37,31%
2002 24 9 14 - 8 6
2003 54 12 41 32 3 6
2004 70 42 32 8 17 7
2005 138 53 82 35 42 5
2006 117 50 68 48 17 3
2007 148 80 68 37 27 4
2008 144 103 53 18 35 -
2009 129 79 40 25 15 -
miejskie, ul. Baczyńskiego 11 A, Sosnowiec

Niebilansujące się dane Insp. Wet. za 2007 r. Dane z Urzędu Miasta wskazują na zwrot zwierząt właścicielom: 166 psów i 38 kotów.


Chorzów

wyłapane z gmin / przez
200620072008
Będzin 96 152 167
Chełm Śl. 47
Chorzów 771 707 503
Czeladź 29
Dąbrowa Grn. 287 341 293
Imielin 28  
Siemianowice Śl.<392 403 275
Świętochłowice 355 519 617
razem>1.6132.1221.855

(dane skorygowane w XII 2008, dotyczą tu psów i kotów łącznie, bo tylko tak można przybliżyć dane z gmin z danymi ze schroniska)
stan 2003: 181-225 (200) budżet/przyj.: 340
stan 2004: 500-241 (200)
stan 2005: 382-380 (150)
stan 2006: 380-365 (350) [285-300]
stan 2007: 348-410 (350)
stan 2008: 410-365 (350)
stan 2009: 365-399 (550)
okresprzyj.wydaneutrac.: 20,88,63,46,31,19,20%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 865 649 172 123 49 -
2004 363 304 318 251 67 -
2005 950 351 601 390 186 25
2006 1.532 845 702 344 308 50
2007 1.768 1.381 342 198 121 23
2008 1.673 1.271 342 198 121 23
2009 1.453 1.130 289 153 110 26
kotyutr.: 25,107,86,48,29,20,17%
2003 112 84 28 28 - -
2004 56 20 60 54 6 -
2005 80 22 69 30 39 -
2006 261 140 125 55 70 -
2007 354 195+69 101 49 50 2
2008 416 337 80 45 35 -
2009 444 301 76 21 55 -
miejskie, prowadzone przez TOZ.

W 2006 r. dane z Chełma, Dąbrowy i Imielina niezgodne z danymi schroniska, w sumie o 22 zwierzęta.

W raportach Insp. Wet. brak 17 psów na przełomie 2006/2007.

Raport I.W. za 2006 rok
Raport I.W. za 2007 rok
Raport I.W. za 2008 rok
Raport I.W. za 2009 rok
Informacja ze schroniska za 2007 rok
Informacja ze schroniska za 2008 rok


Zabrze

wyłapane z gmin / przez
200620072008
Gierałtowice86
Rudziniec<10
Zabrze317290 578
stan 2003: 158-147 (300)
stan 2004: 146-233 (190); [budżet/przyj.: 520]
stan 2005: 233-266 (190)
stan 2006: 266-291 (190) [812]
stan 2007: 291-271
stan 2008: 271-274
stan 2009: 274-287 (300)
stan 2010: 287-308
okresprzyj.wydaneutrac.: 17,11,18,19,14,12,13,19%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 552 469 94 66 18 10
2004 712 548 77 43 18 16
2005 741 577 131 85 17 29
2006 775 606 144 75 36 33
2007 624 554 90 59 12 19
2008 578 505 70 34 16 20
2009 556 470 73 42 13 18
2010 584 452 111 73 22 16
kotyutracone: 35,17,29,25,22,8,29%
2003 163 95 57 36 20 1
2004 184 142 31 21 10 -
2005 156 119 45 24 21 -
2006 197 153 50 24 25 1
2007 197 153 50 24 25 1
2008 152 117 37 25 10 2
2009 140 126 11 8 3 -
2010 156 119 45 24 21 -
miejskie, prow. przez TOZ O/Zabrze, ul. Bytomska 133, Zabrze

Bytom

wyłapane z gmin
 2006 20072008
Czeladź 15 71 77
Herby Śl. 2 7 4
Kamienica Pol. 8
Miasteczko Śl. 44 35 22
Radzionków 35
Rudzieniec 4 9
Siemianowice Śl. <392
Tarnowskie Góry 190 145 164
Wielowieś 9
Wojkowice 23 33 22
Zawiercie 20
stan 2003: 138-160 (120)
stan 2004: 160-134 (150)
stan 2005: 124-179 (160)
stan 2006: 179-186 (160)
stan 2007: 186-183 (160)
stan 2008: 183-190 (210)
stan 2009: 190-216 (250)
stan 2010: 222-270 (300)
stan 2011: 270-265 (300)
stan 2012: 265-481 (250)
okresprzyj.wydaneutracone: 38,36,43,38,51,54,52,50,27%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 726 426 278 201 74 3
2004 701 475 252 181 49 22
2005 1.020 529 436 289 134 13
2006 1.024 628 389 315 66 8
2007 1.194 592 605 491 101 13
2008 1.341 616 718 489 192 37
2009 1.266 577 663 480 124 59
2010 1.361 633 680 390 188 102
2011 945
2012 941 474 251 202 45 4
kotyutracone: 57,59,47,52,54,57,62,63,22%
2003 101 32 58 10 48 -
2004 66 37 39 12 27 -
2005 129 44 61 36 25 -
2006 140 88 73 51 22 -
2007 241 104 130 105 22 3
2008 274 121 156 136 20 -
2009 376 120 233 175 46 12
2010 454 136 284 98 53 133
2011 451
2012 412 178 90 48 42 -
miejskie, ul. Łaszczyka 18, Bytom

Rybnik

wyłapane z gmin
 2006 20072008
Czerwionka-Leszczyny153100 74
Gaszowice2221 31
Gierałtowice 11
Goczałkowice-Zdrój1013 11
Jejkowice1321 15
Knurów6375 77
Kuźnia Raciborska2736 23
Lyski27 37
Marklowice2115 14
Nędza1516 9
Pawłowice25 25
Pilchowice25 22
Pszów7553 42
Radlin4529 38
Rybnik273381 299
Rydułtowy8449 52
Sośnicowice1514 15
Suszec2714 16
razem895862811
stan 2003: 177-228 (430)
stan 2004: 228-270 (430)
stan 2005: 270-307 (430)
stan 2006: 307-301 (430)
stan 2007: 301-296 (430)
stan 2008: 296-271 (450)
stan 2009: 271-258 (450)
okresprzyj.wydaneutrac.: 8,8,13,14,18,22,25%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 723 611 61 10 51 -
2004 729 626 61 10 51 -
2005 695 568 90 23 67 -
2006 756 655 107 38 66 3
2007 726 598 133 35 92 6
2008 789 641 173 32 132 9
2009 897 688 222 105 117 -
kotyutracone: 47,24,24,34%
2006 104 51 49 - 49 -
2007 92 62 22 1 17 4
2008 117 80 28 - 28 -
2009 125 116 43 - 43 -
Rolnicza Spółdz. Prod. Rybnik-Wielopole, współfinansowane przez 14 gmin; ul. Majątkowa 42, Rybnik

W 2006 r. dane z gmin wyższe o 139 psów,
W 2007 r. dane z gmin wyższe o 136 psów.
W 2008 r. dane z gmin wyższe o 22 psy.


Gliwice

stan 2003: 266-268 (220) [budżet/przyj.: 953]
stan 2004: 258-280 (220)
stan 2005: brak danych
stan 2006: 344-383 (150)
stan 2007*: 383-376 (?) [1.143]
stan 2008: 377-365 (200)
stan 2009: 365-306 (220)
stan 2010: 306-318 (220)
okresprzyj.wydaneutrac: 15,11,?,17,21,16,9,12%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 634 545 97 27 58 12
2004 669 575 72 14 39 19
2005
2006 662 509 115 46 53 16
2007 618 495 130 49 78 3
2008 633 543 102 34 61 7
2009 726 716 69 28 35 6
2010 704 610 82 35 40 7
kotyutrac: 39,42,?,51,50,34,17,27%
2003 238 145 93 42 40 11
2004 300 163 127 48 65 14
2005
2006 184 115 94 45 46 3
2007 238 116 119 50 66 3
2008 228 173 78 41 36 1
2009 311 270 53 20 32 1
2010 302 205 81 22 57 2
miejskie, ul. Wschodnia, Gliwice

*) dane z Urzędu Miasta


Bielsko-Biała

wyłapane z gmin
200620072008
Bielsko-Biała656 855896
Buczkowice 17
Jaworze 1 23
Miedźna 1
Kozy 52
Porąbka 10 9
Rajcza 1
Ujsoły 3 2
Wilkowice 54
Węgierska Górka 38
razem666975977
stan 2003: 123-80 (100)
stan 2004: 80-118 (100); [budżet/przyj.: 418]
stan 2005: 118-107 (100)
stan 2006: 107-105 (100); [335]
stan 2007: 104-178 (150); [590]
stan 2008: 171-154 (150);
stan 2009: 154-207 (200);
okresprzyj.wydaneutracone: 9,7,7,5,10,14,19%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 550 544 49 31 17 1
2004 756 665 53 30 21 2
2005 634 603 42 27 15 -
2006 644 611 35 25 10 -
2007 862 699 89 53 31 5
2008 896 789 125 71 53 1
2009 1.047 795 199 125 68 6
kotyutrac.: 31,25,13,8,18,31%
2003 59 57 18 5 10 3
2004 169 121 43 20 22 1
2005 159 149 21 12 9 -
2006 158 129 13 6 7 -
2007 276 190 51 25 20 6
2008 274 194 85 41 43 1
2009 257 184 94 49 42 3
Miejskie, do 31.10.2006 prowadzone przez: Zdzisław Szwabowicz, ul. Kazimierza Wlk. 8, Bielsko-Biała.
Od 01.11.2006 zakład budżetowy miasta, przy ul. Reksia 48, Bielsko-Biała.

Dane z gmin za 2007 r. wyższe o 113 psy.
Dane z gmin za 2008 r. wyższe o 81 psów.


Mysłowice

wyłapane z gmin
20062007200820092010
Babice MP17
Boronów 5 3 4
Brzeszcze MP396133 49 43
Chełm Śl.22 32 34
Chrzanów MP60 26 29
Gorzyce24
Imielin2830 29
Jaworzno5545 77 70 48
Kobiór1110 10 11 7
Krzepice6
Leśnice OP 8
Lędziny1430 21 21
Lipie? 5
Mysłowice363298 217 179 124
Pszczyna6857 50 50 32
Wodzisław Śl.566089 84 67
Wyry16
Żory935 35 <134 <102
razem750664611527-661354-456
stan 2003: 99-175 (120)
stan 2004: 175-128 (130)
stan 2005: brak danych
stan 2006: 160-115 (130) [275]
stan 2007: brak danych
stan 2008: 149-164 (160)
stan 2009: 164-189 (162)
okresprzyj.wydaneutrac.: 38,60,-,38,-,28,21%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 416 182 158 106 52 -
2004 419 213 253 184 69
2005brak danych
2006 539 380 204 166 36 2
2007 brak danych
2008 560 386 159 87 65 7
2009 598 445 128 76 47 5
kotyutracone:
75,54,-,86,-,55,62%
2003 16 8 12 5 7 -
2004 48 13 26 3 23 -
2005brak danych
2006 64 20 55 18 26 11
2007 brak danych
2008 55 24 30 9 20 1
2009 63 24 39 6 31 2
schronisko miejskie, prow. przez ZG TOZ w Warszawie, ul. Sosnowiecka 16, Mysłowice

Dane z gmin za 2006 r. wyższe o 211 psów.
Dane z gmin za 2008 r. wyższe o 51 psów.


Jastrzębie Zdrój

wyłapane z terenu gmiy / przez
 200620072008
Godów 4 1
Jastrzębie Zdr. 214 176 288
Mszana 7
stan 2003: 57-84 (120)
stan 2004: 84-79 (120); budżet/przyj.: 439
stan 2005: 84-62 (120)
stan 2006: 80-69 (90)
stan 2007: 69-77 (100)
stan 2008: 77-65 (100)
stan 2009: 65-66 (120)
okresprzyj.wydaneutracone: 14,8,9,6,5,7,16%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 407 322 58 24 34 -
2004 429 399 35 9 26 -
2005 256 254 24 9 15 -
2006 199 177 11 3 8 -
2007 176 168 8 2 6 -
2008 288 279 21 1 20 -
2009 250 209 40 27 13 -
miejskie, ul. Norwida 50, Jastrzębie Zdrój

Tychy

wyłapane z gmin
 20072008
Wołów DS911
stan 2003: 109-81 (160)
stan 2004: 81-77 (160); budżet/przyj.: 1.108
stan 2005: brak danych
stan 2006: 110-141 (160); budżet/przyj.: 925
stan 2007: 141-139 (160); budżet/przyj.: 1.086
stan 2008: 139-134 (160); budżet/przyj.: 1.100
stan 2009: 134-114 (160)
okresprzyj.wydane utrac:14,8,-,10,15,11,10%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 352 330 50 36 11 3
2004 347 323 28 21 6 1
2005brak danych
2006 450 372 47 35 12
2007 411 351 62 47 15
2008 442 399 48 31 17
2009 448 425 43 23 17 3
kotyutracone:
37,23,-,39,22,45,41%
2003 129 70 48 25 22 1
2004 111 89 26 18 6 2
2005brak danych
2006 129 85 50 46 4
2007 128 104 28 26 2
2008 140 79 63 41 22
2009 138 103 57 41 16 -
miejskie, ul. Przejazdowa 101, Tychy

Miedary

wyłapane z gmin / przez
 20032004200520062007200820092010
Biała OP 53 2 4
Bieruń 140107 100 100 100
Bobrowniki19 15
Bojszowy 89 7 5 7
Bolków DS 1
Boronów 5 7 1
Brzeg OP323
Byczyna OP24
Ciasna 4 3
Chrząstowice OP69 4 4 1
Dębno ZP  ?19
Dobrodzień OP73
Gorzów Śląski OP71 4 4 3
Grodków OP1215 22 19 37
Kalety 1210 10
Kamienica Pol. 34
Kietrz OP 713 8
Kluczbork OP56309475252 47 17
Kłobuck03454537 62 61 52
Kolonowskie OP1110 9 9 6
Komprachcice OP2
Konopiska11
Korfantów OP36 6 8
Koziegłowy2916 17 21 33
Krapkowice OP20
Krupski Młyn108 7
Kruszyna<72
Kudowa Zdr. DS 3
Lasowice Wlk. OP2
Leśnica OP87
Lewin Brzeski OP618 24
Lędziny 32
Lubin m. DS<49 39
Lubsza OP1510 1 17 26
Łubiany OP7
Miasteczko Śl.705018
Miedźna 10
Miemodlin OP1
Mierzęcice18 19 30
Mstów60
Namysłów OP18 4 3
Niemodlin OP6 5
Olszanka OP2
Ozimek OP1121 15 9 12
Ożarowice2113 24 22 15
Panki 1 2
Pawonków1 10 1 3
Piekary Śl.1311146812964120 154 138
Poczesna24
Przystajń2
Psary181422613 17 21 13
Pyskowice6552286057 64 66 63
Rędziny118
Rudniki 1 2
Rudziniec<10
Siewierz7364347940 49
Skarbmierz OP6
Starachowice?
Strzelce Op. OP303514344244 27 19
Strzelczyki OP 3
Świerczów OP4 1 6 5
Świerklaniec13206163334 45 34
Tarnów Op. OP313 8 1 7
Toszek?1 19 14 10
Turawa OP46 11
Tworóg???2130 30 5 5
Warta Bolesł. 2
Wielowieś116523
Wilków OP173 1 2
Woźniki75
Wołczyn OP6
Wręczyca Wlk.57 23 10 35
Zawadzkie OP1820 17
Zbrosławice???46 38 22 25
Zdzieszowice OP524128151313 13 16
razem 551 463 217 945-
-962
950-
-999
923 758 778
stan 2003: 50-62 (120)
stan 2004: 62-87 (170)
stan 2005:
stan 2006: 141-216 (200)
stan 2007: 216-214 (200)
stan 2008: 214-231 (200)
stan 2009: 231-321 (250-300)
stan 2010: 321-334 (350)
stan 2011: 334-267 (350)
stan 2012: 267-290 (350)
okresprzyj.wydaneutrac.: 27,25,31,34,32,40,38,35,23%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 251 170 69 38 28 3
2004 261 172 64 35 21 8
2005brak danych
2006 726 426 225 182 39 4
2007 637 419 218 175 38 5
2008 518 333 168 121 41 6
2009 515 221 204 159 40 5
2010 635 383 239 146 84 9
2011 650 484 225 116 101 8
2012 743 550 170 71 94 5
prywatne, Dorota Kufel, firma "Zamex", ul. 1-go Maja, Miedary k/Tarnowskich Gór

Raport Inspekcji Wet. za 2006 r. łączy psy i ślepe mioty. Podaje 945 psów przyjętych, 401 uśmierconych, w tym 219 ślepych miotów. Nie licząc ślepych miotów, schronisko zarejestrowało o 219-236 psów mniej niż wysłały gminy.

Raport Inspekcji Wet. za 2007 r. łączy psy i ślepe mioty. Podaje 911 psów przyjętych, 449 uśmierconych, w tym 274 ślepych miotów. Nie licząc ślepych miotów, schronisko zarejestrowało o 313-362 psy mniej niż wysłały gminy.

Raport Inspekcji Wet. za 2008 r. łączy psy i ślepe mioty. Podaje 775 psów przyjętych, 378 uśmierconych, w tym 257 ślepych miotów. Nie licząc ślepych miotów, schronisko przyjęło o 405 psów mniej niż wysłały gminy.

Raport Inspekcji Wet. za 2009 r. łączy psy i ślepe mioty. Podaje 556 psów przyjętych, 200 uśmierconych, w tym 41 ślepych miotów. Nie licząc ślepych miotów, schronisko przyjęło ol. 243 psów mniej niż wysłały gminy.

Raport Inspekcji Wet. za 2010 r. łączy psy i ślepe mioty. Podaje 665 psów przyjętych, 176 uśmierconych, w tym 30 ślepych miotów. Nie licząc ślepych miotów, schronisko przyjęło ok. 143 psów mniej niż wysłały gminy.

Dane z raportu za 2010 rok nie bilansują się o 30 psów.

Dane z raportu za 2011 rok nie bilansują się o 8 psów.


Cieszyn

wyłapane z gmin
200620072008
Bestwina 3
Porąbka 11
Brenna 10 21 12
Chybie 2 2 7
Cieszyn 107 108 126
Czechowice-Dz. 32 36 39
Dębowiec 7 4
Goleszów 26 19
Hażlach 15 18 31
Istebna 2
Jasienica 20 21 23
Jaworze 4
Lipowa 2
Łodygowice 16 6 10
Skoczów 39 52 48
Strumień 6 12 30
Szczyrk ? ?
Ustroń 41 50 45
Wieprz MP 3
Wilamowice 7 4 18
Zebrzydowice 12 12 33
razem >318>375459
stan 2003: 56-58 (66)
stan 2004: 58-86 (66)
stan 2005: 86-91 (66)
stan 2006: 91-98 (99)
stan 2007: 98-99 (99)
stan 2008: 99-103 (105)
stan 2009: 103-138 (105)
okresprzyj.wydaneutrac.: 10,17,18,9,6,7,7%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 245 219 24 18 6 -
2004 329 246 55 29 19 7
2005 337 273 59 35 24 -
2006 253 222 24 17 5 2
2007 323 304 18 9 6 3
2008 382 352 26 17 5 4
2009 520 448 37 24 8 5
miejskie, ul. Cicha 10, Cieszyn, prow. przez Beatę Kowalczyk

Dane z gmin za 2006 r. wyższe o 65 psów.
Dane z gmin za 2007 r. wyższe o 52 psy.
Dane z gmin za 2008 r. wyższe o 77 psów.


Racibórz

wyłapane z gmin
 2006 20072008
Głubczyce OP<12 17
Gorzyce9 24
Kornowac1 2
Krzanowice2 1
Krzyżanowice1110 23
Pietrowice Wlk.98
Racibórz247184 204
Rudnik3
Syców DS3 6
Ujazd OP1
razem267221277
stan 2003: 77-51 (90);
stan 2004: 51-51 (80); budżet/przyj.: 652
stan 2005: 57-63 (70)
stan 2006: 57-52 (80)
stan 2007: 57-67 (80)
stan 2008: 67-104 (110)
stan 2009: 104-102 (110)
okresprzyj.wydaneutrac.: 7,20,11,15,25,14,20%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 230 235 16 8 8 -
2004 237 189 48 23 25 -
2005 235 204 25 16 9 -
2006 260 226 39 20 19 -
2007 268 190 68 33 35 -
2008 350 263 50 29 21 -
2009 347 279 70 18 49 3
kotyutrac.: 26,22,14,24,19,3,15%
2003 47 33 12 4 8 -
2004 49 36 11 - 11 -
2005 29 24 4 - 4 -
2006 34 26 8 2 6 -
2007 47 35 9 1 8 -
2008 31 30 1 - 1 -
2009 47 40 7 - 6 1
miejskie, ul. Komunalna 9, Racibórz

Myszków

wyłapane z gmin przez schronisko
 200620072008
Janów8 34 24
Myszków55 ? ?
Niegowa4
Poraj14 14 12
Żarki34 24 38
Lelów 2
Starcza 2
stan 2003: 19-16 (24)
stan 2004: 16-30 (24); budżet/przyj.: 718
stan 2005: 30-34 (48)
stan 2006: 34-54 (50)
stan 2007: brak danych
stan 2008: 59-71 (50)
stan 2009: 71-88 (50)
okresprzyj.wydaneutrac.: 37,51,68,43,?,10,11%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 163 106 60 9 30 21
2004 267 116 137 44 65 28
2005 260 79 177 69 75 33
2006 140 59 61 12 42 7
2007 brak danych
2008 215 179 21 7 12 2
2009 449 382* 50 4 38 8
miejskie, ul. Szpitalna 13, Myszków

*) w tym 121 psów przekazano do TSV Hundehilfe Polen e.v., Kalte Kueche 15, 21571 Dierkshausen


Żywiec

wyłapane z gmin / przez
20072008
Lipowa7 ?
Milówka1 4
Radziechowy-Wieprz? 10
Szczyrk?
Żywiec103 217
stan 2003: 58-39 (90)
stan 2004: 39-74 (90)
stan 2005: 74-86 (90)
stan 2006: 86-114 (90)
stan 2007: 114-105 (90)
stan 2008: 105-79 (90)
stan 2009: 79-72 (90)
okresprzyj.wydaneutracone: 18,9,10,17,18,7,6%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 136 131 24 10 14 -
2004 165 115 15 8 4 3
2005 160 132 16 13 3 -
2006 174 117 29 20 8 1
2007 194 168 35 19 16 -
2008 217 228 15 2 13 -
2009 214 208 13 - 13 -
kotyutrac: 45,43,150,46,57,8,3%
2003 60 6 27 2 25 -
2004 65 18 28 4 24 -
2005 24 16 36 10 26 -
2006 46 13 21 6 15 -
2007 37 14 21 1 20 -
2008 102 73 8 - 8 -
2009 43 117 11 1 10 -
miejskie, ul. Świętokrzyska, Żywiec

Wilkowice

wyłapane z gmin
 2006
Branice (OP)14
stan: 15-16 (140)
okresprzyj.wydaneutracone:
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 119 110 110 - 8 4 2 2
2004brak danych
2005brak danych
2006 14
prywatne, Marian Woźnica, P.W. "Unimex 1", ul. Polna 1, Wilkowice

Żory

wyłapane z gmin przez schronisko
 20072008
Świerklany129
Żory125 129
stan 2003: 2-2 (60)
stan 2004: 2-4 (60)
stan 2005: 4-15 (60)
stan 2006: 15-4 (60)
stan 2007: 4-13 (60)
stan 2008: 13-18 (60)
stan 2009: 18-22 (60)
okresprzyj.wydaneutracone: 2,3,0,6,4,2,3%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 135 132 3 3 - -
2004 147 141 4 4 - -
2005 196 184 1 1 - -
2006 134 136 0 - - -
2007 213 196 8 8 - -
2008 116 109 2 2 - -
2009 128 120 4 4 - -
miejska tymczasowa przechowalnia, ul. Okrężna 5, Żory

Psy przekazane do schroniska w Mysłowicach, 2003:37, 2004:24, 2006:9, 2007:35, 2008:35.


Jamrozowizna (Kłomnice)

wyłapane z gmin
 2005200620072008
Dąbrowa Ziel.<10
Gidle LZ12 18 20
Kłomnice217124 ?
Koniecpol84 5
Kruszyna<7 11
Mykanów2740 48
Olsztyn1033 22
Poczesna26 35
Rędziny 8
Żytno LZ5
stan 2005: 0-103 (110)
stan 2006: 103-176 (110) budżet/przyj.: 1.298
stan 2007: 176-222 (160)
stan 2008: 222-307 (160)
stan 2009: 273-291 (230)
okresprzyj.wydaneutrac.: 31,36,21,17,40%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2005 216 46 67 7 59 1
2006 217 66 78 8 69 1
2007 230 136 48 6 41 1
2008 277 145 47 6 40 1
2009 230 120 92 6 84 2
koty
2005 65 6 22 2 16 4
2006 29 12 26 3 19 4
2007 25 16 6 2 3 1
2008 6 16 9 2 4 3
2009 17 4 5 2 3 -
gminne UG Kłomnice, Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice

Brak 34 psów na przełomie 2008/2009 r.


Pszczyna

stan 2006: 13-30 (40)
okresprzyj.wydaneutracone: 6%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2006 68 34 4 2 2
schronisko miejskie w Pszczynie, część zwierząt ze schroniska przekazywana jest także do schroniska w Rybniku

Lubliniec

stan 2006: 13-7 (12)
okresprzyj.wydaneutracone: 6%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2006 22 16 2 - 1 1
2007 Insp. Wet. nie podaje danych za 2007 r.
schronisko miejskie w Lublińcu, ul. Spokojna 2

Mariusz Jurczyk

wyłapane z gmin
 200620072008
Czeladź44
Irządze? 24
Kroczyce26 22 22
Krzepice 5 7
Łazy24 32 25
Niegowa 12
Ogrodzieniec98 11
Poręba 4
Siewierz79 40
Szczekociny?13 10
Wisła13 18
Włodowice16 9 27
Woźniki 2
Zawiercie47 16
razem258163144

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, Mariusz Jurczyk, ul. Strumień Wierczki 27, 42-400 Zawiercie


Skróty oznaczają: przyj - przyjęte do ewidencji schroniska, uśmr. - uśmiercone w schronisku, zbie. - zbiegłe ze schroniska, stan – oznacza ilość psów w schronisku na początku i końcu roku, w nawiasie podano pojemność schroniska w ocenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.