Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dane ze schronisk woj. podlaskiego 2003-2009

Łączny stan schronisk w województwie (psy)
rokstanpojem-
ność
zagęsz-
czenie
pocz.końc.
200328533041580%
200432936742586%
200536439048880%
200638746052088%
Łączny przepływ zwierząt przez schroniska woj. podlaskiego
okresprzyj.wydaneutracone: 30, 27, 28, 22%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 1.833 1.246     542      
2004 1.625 1.135     442      
2005 1.298 908     360      
2006 1.474 1.058     330      

Białystok

wyłapane z gmin
 200620072008
Bielsk Podl. w. <8
Bielsk Podl. m. 28
Brańsk
Choroszcz <47 <35 <20
Czarna B. <23 <9 <25
Dąbrowa Biał.
Dobrzyniewo D. ? ?
Goniądz 7 7
Gródek 2 16 1
Hajnówka
Jeleniewo
Juchnowiec Kośc. 1 4
Krypno
Łapy <24
Michałowo 1
Mońki
Narew <15
Orla
Supraśl 17 <15 <14
Turośń Kośc <6 <16
Wasilków 3 <16 <12
Węgrów MZ
Wysokie Maz. 2
Zabłudów 3 12 14

Dane z U.M. Białystok mówią łącznie o psach z Biłagostoku i gmin, z którymi podpisano umowy:
w 2007 r. - 606 psów
w 2008 r. - 725 psów

stan 2003: 145-132 (130)
stan 2004: 132-121 (130)
stan 2005: 118-123 (130)
stan 2006: 126-170 (130)
stan 2007: 170-182 (130)
stan 2008: 173-142 (130)
stan 2009: 148-191 (140)
okresprzyj.wydaneutrac.:32,26,23,13,16,23,9%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 968 676     305 157 134 14
2004 853 633     221 113 101 17
2005 546 416     127 69 42 16
2006 606 484     78 29 33 16
2007 606 499     95 52 32 11
2008 442 370     103 74 20 9
2009 726 616     67 39 21 7
miejskie, ul. Dolistowska 2, Białystok

Dane z Inspekcji Wet. za 2008 r. są zaniżone lub pomijają 283 szt. "szczeniąt", o jakich mówi U.M.


Łomża

wyłapane z gmin / przez
 200620072008
Łomża m. 325 319
Bielsk Podl. w. <8
Czarna B-stocka <23 <9 <25
Jedwabne ?
Łapy <24
Michałowo 8
Supraśl <15 <14
Wasilków 8 <16 <12
stan 2003: 35-77 (100) [budżet/przyj.: 213]
stan 2004: 77-121 (100)
stan 2005: 121-145 (100)
stan 2006: 145-149 (100) [376]
stan 2007: 149-140 (150)
stan 2008: 140-151 (180) [481]
stan 2008: 151-156 (200)
okresprzyj.wydaneutrac.:7,10,13,12,13,11,10%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 408 338     28 8 15 5
2004 351 272     35 24 6 5
2005 324 257     43 33 9 1
2006 300 261     35 18 17 -
2007 325 292     42 14 27 1
2008 319 273     35 11 22 2
2009 260 230     25 9 16 -
miejskie, prowadzone przez Łomżyńskie T.O. n Z., ul. Wojska Polskiego 136, Łomża

Suwałki (miejskie)

wyłapane z gmin
 200620072008
Choroszcz <35 <20
Siemiatycze 1 1
Supraśl <15 <14
Szypliszki6
stan: 34-45 (30) [budżet/przyj.: 661]
stan 2004: 45-38 (30)
stan 2005: 45-40 (30)
stan 2006: 34-42 (30)
stan 2007: brak danych
stan 2008: 0 (0)
okresprzyj.wydaneutracone: 67,73,70,58%,-
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 227 63     153 142 6 5
2004 199 60     146 137 7 2
2005 210 68     147 131 12 4
2006 217 83     126 118 6 2
2007 brak danych
2008 0 0     0 - - -
koty
2006 10 3     1 1 - -
2007 brak danych
2008 11 3     2 - 2 -
miejskie, PGK Suwałki sp. z o.o., ul. Sejneńska 82, Suwałki

schronisko zlikwidowane 10.08.2009.

Od 2007 r. w schronisku pozostały tylko koty. 01.08.2009 koty zostały przekazane do schroniska Bogdana Lauryna w Suwałkach.


Sokółka

stan 2003: 46-39 (35)
stan 2004: 38-55 (35); [budżet/przyj.: 300]
stan 2005: 56-46 (20)
stan 2006: 46-51 (20) [368]
stan 2007: 50-52 (20)
stan 2008: 50-59 (60) [575]
stan 2009: 59-61 (60) [845]
okresprzyj.wydaneutrac.: 15,6,15,16,15,16,8%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 132 119     20 18 2 -
2004 133 108     8 7 1 -
2005 117 110     17 11 6 -
2006 124 99     20 15 5 -
2007 93 77     14 8 6 -
2008 112 85     18 14 4 -
2009 103 93     8 6 2 -
miejskie, ul. 3 Maja 13 D, Sokółka

Augustów

stan 2003: 25-29 (40); [budżet/przyj.: 1.364]
stan 2004: 29-24 (40); [1.778]
stan 2005: 24-29 (40); [1.849]
stan 2006: 29-30 (40); [1.494]
stan 2007: 30-32 (40); [2.727]
stan 2008: 32-42 (40); [2.540]
stan 2009: 43-44 (40)
okresprzyj.wydaneutrac.: 39,40,42,66,56,54,41%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 88 50     34 21 13 -
2004 81 54     32 16 14 2
2005 73 37     31 14 17 -
2006 87 29     57 29 28 -
2007 55 22     31 14 17 -
2008 63 19     34 14 20 -
2009 46 24     19 9 10 -
miejskie, ul. Słowackiego 64, Augustów

schronisko zlikwidowane z dniem 30.09.2009. Zwierzęta przekazane do schroniska Radysy.


Suwałki (B. Lauryn)

wyłapane z gmin
 200620072008
Bielsk Podl. <8
Choroszcz <47
Filipów 12
Łapy <24
Suwałki m. 177 200
Suwałki w. 25 45 37
Szypliszki 2 5
Turośń Kośc. 4 <2 <16
stan 2003: 0-8 (80)
stan 2004: 8-8 (90)
stan 2005: 0-7 (153)
stan 2006: 7-18 (200)
stan 2007: brak danych
stan 2008: 75-75 (700)
stan 2009: 75-102 (700)
okresprzyj.wydaneutracone: 20,0,4,7,?,5,4%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 10 - - - 2 - 2 -
2004 8 8     0 - - -
2005 28 20     1 1 - -
2006 69 53     5 4 1 -
2007 brak danych
2008 267 253     14 5 8 1
2009 312 272     13 5 8 -
kotyutrac.: 36%
2009 39 8     14 - 14 -
prywatne, Bogdan Lauryn, ul. Sianożęć 3, Suwałki

Siemiatycze

wyłapane z gmin
 200620072008
Siemiatycze m. 71 15 ?
Siemiatycze w. 6
stan 2006: ?-13
stan 2007: ?-?
stan 2008: ?-?
stan 2009: 26-38 (40)
okresprzyj.wydaneutracone: 13,?,?,40%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2006 71 49     9 8 1
2007brak danych z nadzoru
2008brak danych z nadzoru
2009 35 9     14 2 2 10
miejskie, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach

Hajnówka

wyłapane z gmin
 20072008
Boćki 2
Czeremcha 8
Hajnówka m. 58 43
Kleszczele 4
Narew <15
Narewka 6 21
Orla 1

stan 2008: 0-135 (150)
stan 2009: 135-154 (150)
okresprzyj.wydaneutracone: 5,22%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2008 206 61     10 2 6 2
2009 139 89     31 4 23 4
miejskie, prowadzone przez Hajnowskie Stowarzyszene Ochrony Zwierząt "Ciapek".

Kolno

wyłapane z gmin
 20072008
Kolno m. <31 <43
Kolno w. 8
Turośl 3
stan 2008: 0-43 (150)
stan 2009: 43-98 (150)
okresprzyj.wydaneutracone: 2,21%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2008 47 3     1 - 1 -
2009 132 49     28 3 24 1
prywatne, Jerzy Kubrak, (od 11.09.2008)

 


Skróty oznaczają: przyj - przyjęte do ewidencji schroniska, uśmr. - uśmiercone w schronisku, zbie. - zbiegłe ze schroniska, stan – oznacza ilość psów w schronisku na początku i końcu roku, w nawiasie podano pojemność schroniska w ocenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.