Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dane ze schronisk woj. podkarpackiego 2003-2009

Łączny stan schronisk w województwie (psy)
rokstanpojem-
ność
zagęsz-
czenie
pocz.końc.
200381776281094%
2004798814810100%
200583385390095%
200686588294094%
Łączny przepływ zwierząt przez schroniska woj. podkarpackiego
okresprzyj.wydaneutracone: 15, 17, 11, 10%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 805 676     123      
2004 819 662     141      
2005 803 695     87      
2006 943 831     95      
kotyutracone: 56, 38, 49, 42%
2003 198 92     111      
2004 284 119     108      
2005 271 156     134      
2006 297 201     125      

Rzeszów

przyjęte z gmin
 200620072008
Dynów m.1
Sędziszów1
Sieniawa 3
Trzebowisko16 22
Tyczyn<8
stan 2003: 72-66 (60)
stan 2004: 66-107 (60)
stan 2005: 107-95 (150)
stan 2006: 95-147 (150)
stan 2007: 147-178 (150)
stan 2008: 178-191 (150)
stan 2009: 191-202 (150)
okresprzyj.wydaneutracone: 9,10,8,9,10,11,8%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 364 338     32 21 10 1
2004 386 305     40 16 21 3
2005 317 303     26 15 11 -
2006 437 346     39 22 17 -
2007 408 337     40 20 17 3
2008 451 399     49 20 19 -
2009 410 363     36 23 13 -
kotyutrac.: 38,30,49,36,40,42,41%
2003 437 346     39 22 17 -
2004 165 90     49 17 32 -
2005 183 101     90 36 54 -
2006 207 115     74 19 55 -
2007 243 140     97 28 69 -
2008 254 142     107 46 61 -
2009 268 142     111 47 64 -
miejskie, prow. przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt (do 2004 RSOZ w Zaczerniu).

Mielec

wyłapane z gmin / przez
 200620072008
Baranów Sand. 10
Brzostek 1
Brzozów7 3 10
Cieszanów ?
Czermin 15 10
Czudec1
Dębowiec2 1
Dukla1 2
Frysztak4
Głogów Małop.?<26<17
Grębów 2
Harasiuki 2 3
Iwierzyce 3
Iwonicz-Zdrój1 1
Jasło m. ? ?
Jasło w. 4 4
Jedlicze16 8 18
Kolbuszowa 7 8
Krosno40 39 38
Kunów SW3
Łagów SW 6
Lańcut m.11 13 22
Lańcut w.12 17 9
Leżajsk2
Lipsko MZ 3 5
Lubaczów m. 1
Mielec m.158216 137
Mielec w.4 16 19
Nisko16
Nowy Zmigród12 11
Olszanica1 1
Ostrowiec Św. SW4256135
Przecław 2 4 3
Skołyszyn4 10 12
Solina 2
Świlcza5
Tarnobrzeg 15 28
Tarnowiec? 7 8
Tyczyn <85
Wielopole Skrz. 2
razem 335-
-343
450-
-476
502-
-519
stan 2003: 512-513 (600)
stan 2004: 513-506 (600)
stan 2005: 506-520 (600)
stan 2006: 520-514 (600)
stan 2007: 514-558 (600)
stan 2008: 558-539 (250)
stan 2009: 539-520 (250)
okresprzyj.wydaneutrac.: 17,17,17,9,12,13,10%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 259 175     43 4 39 -
2004 245 210     42 9 33 -
2005 287 225     48 11 37 -
2006 336 311     31 2 29 -
2007 440 344     52 10 42 -
2008 467 424     62 8 39 15
2009 477 448     48 11 37 -
kotyutrac: 100,45,53,62,133,47,61%
2003 44 17     45 - 45 -
2004 62 11     28 2 26 -
2005 76 45     40 - 40 -
2006 50 74     31 - 31 -
2007 39 67     52 1 51 -
2008 77 31     36 1 36 -
2009 97 48     49 1 48 -
Mielec, ul. Targowa 11, prow. przez Mieleckie Tow. Ochrony Zwierząt.

W 2007 r. dane z gmin wyższe o 10-36 psów.
W 2008 dane z gmin wyższe o 35-52 psy.

Raport Insp. Wet. za 2008 r.


Orzechowce

wyłapane z gmin
 200620072008
Jarosław m. 16 20 20
Przemyśl w. 3
Przemyśl m. 74 ? ?
Żurawica 6
stan 2003: 233-183 (150)
stan 2004: 219-201 (150)
stan 2005: 220-238 (150)
stan 2006: 245-212 (150)
stan 2007: 212-196 (150)
stan 2008: 196-187 (150)
stan 2009: 187-170 (150)
okresprzyj.wydaneutrac.: 26,31,6,25,9,20,5%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 182 163     48 - 42 6
2004 188 147     59 5 42 12
2005 199 168     13 12 1 -
2006 99 107     25 11 5 9
2007 117 122     11 6 3 2
2008 179 153     35 1 29 5
2009 328 330     15 2 12 1
kotyutrac.: 73,54,33,50,125,22%
2003 22 6     16 - 16 -
2004 57 18     31 - 29 3
2005 12 10     4 2 2 -
2006 40 12     20 3 17 -
2007 35 15     43 13 21 9
2008 24 25     30 - 16 14
2009 80 57     18 - 18 -
schronisko miejskie Przemyśla, Orzechowce 3, gm. Żurawica.

  Postępowanie w sprawie schroniska w Orzechowcach


Dębica


stan 2006: 5-9 (40)
stan 2007: 9-18 (40)
stan 2008: 18-13 (40)
stan 2009: 13-25 (40)
okresprzyj.wydaneutracone: 0,0,0,20%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2006 71 67     0 - - -
2007 90 81     0 - - -
2008 52 57     0 - - -
2009 89 59     18 7 7 4
miejskie w Dębicy, prowadzone przez Zakład Usług Miejskich

Wysoka Strzyżowska

wyłapane z gmin przez schronisko
200620072008
Strzyżów 7 23 19

stan 2008: 66-56 (70)
stan 2009: 56-0 (70)
okresprzyj.wydaneutracone: 0%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2008 44 52     2 - 2 -
2009 18 74     0 - - -
prywatne, Maria Borowiec, Wysoka Strzyżowska 559, gm. Strzyżów, pow. strzyżowski

schronisko wykreślone z rejestru I.W. w lipcu 2009 r.

 


Skróty oznaczają: przyj - przyjęte do ewidencji schroniska, uśmr. - uśmiercone w schronisku, zbie. - zbiegłe ze schroniska, stan – oznacza ilość psów w schronisku na początku i końcu roku, w nawiasie podano pojemność schroniska w ocenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.