Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dane ze schronisk woj. opolskiego 2003-2009

Łączny stan schronisk w województwie (psy)
rokstanpojem-
ność
zagęsz-
czenie
pocz.końc.
200316615421073%
200415420521098%
2005182220210105%
2006246282210134%
Łączny przepływ zwierząt przez schroniska woj. opolskiego
okresprzyj.wydaneutracone: 19, 14, 16, 16%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 846 721     137      
2004 1.127 913     163      
2005 1.099 1.183     178      
2006 1.268 926     204      

Opole

wyłapane z gmin
200620072008
Izbicko132
stan 2003: 74-53 (80)
stan 2004: 53-76 (80); [budżet/przyj.: 517]
stan 2005*: 76-102
stan 2006*: 102-115
stan 2007: 115-93 (80)
stan 2008: 93-94 (80)
stan 2009: 94-113 (104)
okresprzyj.wydaneutracone: ... 20,13,4%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
psy
2003 286 271     36 23 9 4
2004 424 341       60 27 21 12
2005* 459 291       55 25 17 13
2006* 537 336       95 41 38 16
2007 409 351       80 58 19 3
2008 550 480       69 56 9 4
2009 661 614       28 20 7 1
kotyutracone: ... 20,7,22%
2003 67 48     12 5 6 1
2004 142 117       24 10 12 3
2005* 220 143       49 11 31 7
2006* 246 207       45 18 23 4
2007 271 180       53 25 18 10
2008 352 306       24 12 4 8
2009 387 282       87 47 22 18
miejskie, prow. przez Ogród Zoologiczny, ul. Torowa 9, Opole

*) Dane z Urzędu Miasta (niebilansujące się i niewspółmierne z danymi nadzoru I.W.)


Kędzierzyn-Koźle

wyłapane z gmin
200620072008
Baborów32 4
Bierawa13 5
Cisek32
Głogówek1210 11
Głubczyce6<12
Gogolin2416 14
Krapkowice17 13
Pawłowiczki65 9
Reńska Wieś33 3
Ujazd44 3
razem79>4562
stan 2003: 42-44 (70)
stan 2004: 44-74 (70)
stan 2005: 74-72 (70)
stan 2006: 72-88 (70) [585]
stan 2007: brak danych
stan 2008: 95-107 (70)
stan 2008: 107-86 (70)
okresprzyj.wydaneutrac.: 11,8, 16,17,13,12%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 282 248     32 3 25 4
2004 409 347     32 10 22 -
2005 381 323     60 9 50 1
2006 367 290     61 9 45 7
2007 336    
2008 312 258     42 9 32 1
2009 281 269     33 9 19 5
miejskie, prow. przez Miejskie Składowisko Odpadów, ul. Gliwicka 20, Kędzierzyn-Koźle

Nysa (międzygminne)

wyłapane z gmin
200620072008
Głuchołazy3940 32
Nysa152 109 84
Otmuchów18 18 23
Paczków18 20 18
Prudnik29 27 41
Skoroszyce2012 16
razem276226214
stan 2003: 50-57 (60); [budżet/przyj.: 468]
stan 2004: 57-55 (60)
stan 2005: 55-72 (60)
stan 2006: 72-79 (60)
stan 2007: 79-68 (60) [615]
stan 2008: 68-78 (60)
stan 2009: 79-65 (60)
okresprzyj.wydaneutrac.: 25,4,20,17,12,12,19%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2003 278 202 202 - 69 27 36 6
2004 294 225     71 24 44 3
2005 294 219 58 13 45 -
2006 279 225 - 48 15 32 -
2007 226 210 27 12 15 -
2008 214 179 25 14 11 -
2009 232 206 40 17 23 -
Konradowa 2, Nysa. Wspólne dla gmin: Nysa, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce, Głuchołazy, Prudnik

Brzeg

 
okresprzyj.wydaneutracone: 0,13,5%
razemadoptzwrotrazemuśmr.padłezbie.
2006 85 75 0 - - -
2007 71 47 9 1 2 6
2008 114 87 6 2 - 4
schronisko miejskie, ul. Kruszyńska, prow. przez Zakład Higieny Komunalnej

 


Skróty oznaczają: przyj - przyjęte do ewidencji schroniska, uśmr. - uśmiercone w schronisku, zbie. - zbiegłe ze schroniska, stan – oznacza ilość psów w schronisku na początku i końcu roku, w nawiasie podano pojemność schroniska w ocenie Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkie dane publikujemy na podstawie informacji publicznej jakiej udzielily urzędy gmin, schroniska i Inspekcja Weterynaryjna. Ponieważ informacja ta bywa niepełna lub nieprecyzyjna, nie możemy gwarantować, że dane te są bezbłędne. Wszystkie osoby mogące sprostować publikowane tu dane prosimy o kontakt.