Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

05.10.2018

Raporty IW z nadzorowanych schronisk
dla bezdomnych zwierząt za 2017 r.


(tylko psy)

Kopie raportów dostępne są w bazie danych pod adresem boz.org.pl/monitor.

Tu publikujemy zestawienie danych z tych raportów w formacie CSV (do edycji w arkuszu kalkulacyjnym): dane_piw_2017.csv.

Zawartość kolumn jest następująca:

• informacje BOZ:

A. identyfikator podmiotu w MONITORZE B.O.Z. (PID)
B. forma prawna prowadzenia schroniska
C. nazwa schroniska przyjęta w MONITORZE B.O.Z.

• liczby z raportów IW:

D. pojemność schroniska
E. początkowy stan psów
F. końcowy stan psów
G. przyjęto
H. wydano
I. uśmiercono
J. padło
K. zbiegło
L. wykastrowano
M. zaszczepiono przeciw wściekliźnie