Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Wrota Podlasia - podlaski portal informacyjny, 18.05.2005

Suwałki - niestety - na pierwszym miejscu

Według raportu "Hycel 2004" w schronisku dla psów w Suwałkach uśmierca się najwięcej zwierząt w porównaniu z innymi tego typu placówkami w Polsce.

Raport "Hycel 2004" sporządziła Fundacja Azylu pod Psim Aniołem zajmująca się bezpośrednią opieką nad zwierzętami, a sfinansowała go Fundacja im. Stefana Batorego, wspierająca obywatelską kontrolę działania instytucji zaufania publicznego.

Warto zapoznać się z tym materiałem. Raport przedstawia sposoby rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt (psów), leżącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Omawia pokrętne przepisy prawa i praktykę ich stosowania przez gminy, prowadzącą do barbarzyńskich mechanizmów kryjących się za ustawowym zadaniem "zapewniania opieki" tym zwierzętom.

Raport zawiera dane ewidencyjne dla poszczególnych schronisk dla zwierząt w Polsce z roku 2003 i częściowo 2004 oraz próbę oceny ich sytuacji i efektów działania.

Stan prawa oraz urzędowe przyzwolenie na pokątną likwidację bezdomnych zwierząt, zarówno ze strony urzędników gminnych jak i państwowych organów nadzoru, pozwalają mówić o bojkocie uchwalonej w 1997 roku ustawy o ochronie zwierząt. Raport wskazuje jak ustawowe zapisy maskują nielegalne praktyki i zawiera postulat zmian prawa w kierunku efektywnego i legalnego rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt.

Raport dostępny jest w formie elektronicznej pod adresem http://www.biuro.psianiol.org.pl/

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem poszukuje partnerów i pomocy dla dalszych działań monitorujących traktowanie bezdomnych zwierząt.