Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Radio Akadera, Białystok, 24.05.2005

Fatalna sytuacja schronisk

Sytuacja w białostockim oraz suwalskim schronisku dla zwierząt jest fatalna. Jak wynika z ogólnopolskiego raportu przygotowanego przez Fundację „Psi Anioł” – schroniska w naszym regionie wypadły bardzo źle. Pod uwagę brane były nie tylko warunki w jakich przebywają bezdomne zwierzęta, ale przede wszystkim liczba psów, które zdechły lub zostały uśpione. A ta w porównaniu ze schroniskami w innych miastach w Polsce jest niepokojąca. Według raportu „Hycel 2004” w Białymstoku ginie co trzeci pies, natomiast w Suwałkach giną aż dwa na trzy przyjęte zwierzaki – co równocześnie kwalifikuje suwalskie schronisko jako najgorsze w całym kraju. W porównaniu z innymi placówkami tego typu w Polsce uśmierca się tam najwięcej zwierząt. Raport "Hycel 2004" sporządziła Fundacja Azylu pod Psim Aniołem zajmująca się bezpośrednią opieką nad zwierzętami, a sfinansowała go Fundacja im. Stefana Batorego, wspierająca obywatelską kontrolę działania instytucji zaufania publicznego. Projekt polega na porównywaniu informacji z gmin o wyłapywaniu z ewidencją schronisk, do których psy powinny trafić. Dane takie może uzyskać każdy, o czym mówi ustawa o dostępie informacji publicznej. Warto zapoznać się materiałem, który przedstawia sposoby rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt Omawia on pokrętne przepisy prawa i praktykę ich stosowania przez gminy, prowadzącą do barbarzyńskich mechanizmów kryjących się za ustawowym zadaniem "zapewniania opieki" tym zwierzętom. Raport dostępny jest w formie elektronicznej pod adresem http://www.biuro.psianiol.org.pl Warto dlatego, aby nie tylko zapoznać się z tym, jak dokładnie działa projekt, ale przede wszystkim dlatego, że Fundacja poszukuje partnerów, którzy przyłączyliby się do działania na rzecz pomocy zwierzętom. Wszyscy ci zatem, których porusza problem psich tragedii, mogą włączyć się w akcję mającą na celu ułożenie mapy hyclowstwa w Polsce. Celem jej jest uniemożliwienie zacierania śladów po znikających zwierzętach a także pieniądzach przeznaczonych na opiekę nad nimi.