logo FdZ Argos

Strona projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

http://www.ngofund.org.pl/projekt/?project=E1/1999
  

Bezdomne zwierzęta —
monitoring zadań gmin

Przedmiotem projektu jest patologiczna polityka traktowania bezdomnych zwierząt. Celem projektu jest wzmocnienie społecznego monitoringu w skali kraju, wymuszanie przestrzegania prawa drogą urzędowych postępowań wszczynanych przez organizacje pozarządowe, by ostatecznie przyczynić się do zmian prawa na przejrzyste, egzekwowalne i służące rozwiązaniu problemu. Rozproszenie zadań publicznych w skali 2,5 tys. samorządnych gmin wymaga projektu łączącego wsparcie dla lokalnych inicjatyw obywatelskich z działaniami scentralizowanymi i profesjonalnymi.

Projekt zakłada szeroką współpracę w zbieraniu i ujawnianiu informacji o działaniach gmin i wykonawcach ich zadań, pomoc prawną w lokalnych postępowaniach, a z drugiej strony śledzenie uchwał rad gmin, umów, decyzji administracyjnych i orzecznictwa sądów.

Strategicznym celem jest, by nieuchronne zmiany prawa w tej dziedzinie opierały się na dobrym rozpoznaniu faktów i mechanizmów, a działania gmin podlegały sprawnej kontroli społecznej na poziomie lokalnym i krajowym.

Kalendarium projektu

30.09.2014 Opublikowany został raport Hycel 2014 zawierający statystykę problemu bezdomnych zwierząt dotyczącą 2013 r. oraz omówienie działania nadzoru rządowego a także uchwał rad gmin. To pierwszy raport z serii trzech zaplanowanych w ramach Projektu. W przyszłorocznym raporcie planujemy, w jego części problemowej, omówić rolę polityki karnej w narastaniu problemu bezdomnych zwierząt.
Równocześnie z raportem udostępniamy nasz MONITOR — bazę informacji o transakcjach gmin dotyczących bezdomnych zwierząt, która będzie systematycznie uzupełniania. Liczymy, że będzie dobrym narzędziem dla czynnego zainteresowania się problemem przez samych mieszkańców gmin.

09.09.2014 W czerwcu br. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad schroniskami. Inspekcja będzie musiała nadzorować wszystkie podmioty prowadzące faktycznie taką działalność, a nie tylko te, które same zgłosiły się do nadzoru (to rezultat postępowania administracyjnego wszczętego przez nas jeszcze w 2012 r.). W tej nowej sytuacji prawnej zwracamy się do 100 Powiatowych Lekarzy Weterynarii, wskazując im 192 konkretne podmioty, które powinni — naszym zdaniem — skontrolować w pierwszej kolejności. Oczywiście prosimy też o udostępnienie wyników tych kontroli.

07.09.2014 Wystartował profil Projektu na Facebooku: www.facebook.com/bezdomne.

15.08.2014 Publikujemy pierwszą (testową) wersję bazy podmiotów obracających bezdomnymi zwierzętami i ich transakcji z gminami: www.boz.org.pl/monitor Przeszukiwalna baza danych obejmuje na razie tylko 2013 rok i zawiera dane z ok. 2.100 gmin (85% wszystkich) i ok. 680 podmiotów, które zawarły ok. 2.700 transakcji (umów) rozstrzygających o losie bezdomnych zwierząt. Dane prezentowane w bazie wsparte są reprodukcjami dokumentów źródłowych (łącznie ok. 4.500 dokumentów PDF).

25.04.2014 W końcu kwietnia rusza wnoszenie do bazy danych informacji o wszystkich transakcjach gmin dotyczących bezdomnych zwierząt w 2013 r. Wcześniej uporządkowaliśmy rejestr ok. 460 podmiotów, z którymi gminy współpracowały w poprzednich latach, w tym ok. 175 schronisk rejestrowanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

01.04.2014. Dzień startu projektu. W tym momencie właśnie kończymy zbierać odpowiedzi z gmin na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej o wynikach działań w 2013 toku.

Odpowiedzi gmin zbieramy od stycznia. W marcu korzystaliśmy z pomocy w pracach biurowych ze strony grupy wolontariuszy, którzy zorganizowali się na FB pod szyldem "Bezdomny Watchdog". Jak podają w swoim podsumowaniu akcji, 27 osób otworzyło 1.650 maili z 5 tys. załączników, które uporządkowało w formie 8 tys. dokumentów PDF.

To była duża pomoc.
Dziękujemy!

 

Co to są
FUNDUSZE EOG?

 

Program
OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

 

[strona dla Partnerów]

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ohrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
boz@boz.org.pl; tel. 22 615 52 82