Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku

22.10.2010
List od kierownika schroniska do BOZ:

Szanowni Państwo.
Nie wiem dlaczego, ale w danych dotyczących statystyk z naszego schroniska pojawiło się całe mnóstwo błędów, powiedziałbym nawet, niedorzeczności. Jak porównacie przesłane przeze mnie dane stwierdzicie, że w roku 2007 prawie wszystkie dane statystyczne są błędne. Nie bardzo wiem na jakim etapie błędy powstały, ale na pewno nie u nas. Jako jednostka budżetowa jesteśmy kontrolowani przez inspektorów z Gdańskiego Urzędu Miejskiego dwa razy rocznie, poza tym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii również co najmniej dwa razy w roku i są to kontrole bardzo dokładne. Przesyłam Państwu statystyki dotyczące całego okresu, od kiedy gdańskie ZOO administruje schroniskiem, do końca 2009 r.
Piotr Świniarski.
 
  Informacje statystyczne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku  

Odpowiedź BOZ:

Szanowny Panie Kierowniku,
Publikowane przez nas statystyki losów zwierząt z gdańskiego schroniska opierają się wyłącznie i całkowicie na raportach z kompetentnego organu nadzoru, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dane te publikujemy w przekonaniu, że raporty w/w organu opierają się na ewidencji schroniska, do jakiej ma on dostęp w ramach czynności nadzoru. Jeśli Pan nie wie, dlaczego te dane są błędne, to tym bardziej my tego nie wiemy i nie potrafimy tego wyjaśnić. Dokładność kontroli ze strony PLW - o jakiej Pan pisze - może budzić wątpliwość przez to, że raportowane dane nie są ciągłe (odpowiednie stany końcowe i początkowe nie są ze sobą zgodne).
Pana wyjaśnienie i załączone informacje dotyczące gdańskiego schroniska umieścimy w komentarzu do publikowanych danych.

  Raporty Powiatowego Lekarza Weterynarii za lata: 2007 | 2008 | 2009