Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Wyłapywanie kotów na Bielanach

Postępowanie karne

23.07.2009 zawiadomienie o przestępstwie PDF
zawiadomienie
23.09.2009 postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz o odmowie szczęcia śledztwa PDF
postanowienie
05.10.2009 zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa PDF
zażalenie
01.12.2009 sąd uchyla postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa PDF
postanowienie
19.03.2010 postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz o umorzeniu śledztwa PDF
postanowienie

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu Prokuratura stwierdziła fakty rozbieżne z tym, co wcześniej głosił Rzecznik Straży dla Zwierząt Zbigniew Gruda. Przyznał on, że SdZ działała na prośbę spółdzielni (nie lokatorów) i przyznał, że SdZ nie miała środków ani pomysłu na sterylizację wyłapanych kotów (wypowiedź na forum Miau.pl).

Prokuratura nie ustalała, co się ostatecznie stało z kotami.