Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Wągrodnie

Postępowanie karne (dotyczące okresu 2011-2013)

Zawiadomienia
 
03.02.2014 Zawiadomienie o przestępstwie skierowane do Prok. Rej. w Grójcu i w Piasecznie (jednobrzmiące)

(załączone oświadczenia świadków)

PDF
zawiadomienie
13.02.2014 pismo Prok. Rej. w Piasecznie PDF
pismo

Prok. Rej. Grójec 1 Ds 219/14 (Grójec)
 
21.03.2014 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

(uchwały Rady Miejskiej w Grójcu: 2010, I 2013, X 2013).

PDF
postanowienie
31.03.2014 Zażalenie

(wyrok Sądu Najwyższego z 16.11.2009 w spr. V KK 187/2009)

PDF
zażalenie
29.05.2014 Postanowienie Sądu Rej. w Grójcu podtrzymujące umorzenie PDF
postanowienie

Prok. Rej. Grójec 3 Ds 252/14 (gm. Tarczyn)
 
30.04.2014 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania PDF
postanowienie
15.05.2014 Zażalenie PDF
zażalenie
15.08.2014 Postanowiene Sądu Rej. w Grójcu podtrzymujące odmowę wszczęcia śledztwa PDF
postanowienie

Prok. Rej. Grójec 2 Ds 197/1 (gm. Nowe Miasto n/Pilicą)
 
30.05.2014 Postanowienie o umorzeniu postępowania PDF
postanowienie

Prok. Rej. Grójec 3 Ds 253/14 (gm. Jasieniec)
 
07.07.2014 Postanowienie o wszczęciu postępowania PDF
postanowienie
19.09.2014 Postanowienie o umorzeniu śledztwa PDF
postanowienie
03.10.2014 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa PDF
zażalenie
18.12.2014 Postanowiene Sądu Rej. w Grójcu podtrzymujące umorzenie śledztwa PDF
postanowienie

Prok. Rej. Piaseczno 1 Ds 46/14 (gm. Góra Kalwaria, gm. Prażmów, Kowalczykowie (firma BOMIVET w Wągrodnie)
 
02.04.2014 Postanowienie o wszczęciu postępowania PDF
postanowienie
17.06.2015 Wyłączenie materiałów do sprawy 1 Ds 567/15/VI przeciw urzędnikom i o podrobienie umów adopcji (231 k.k. i 270 k.k.) i postanowienie o jej umorzeniu, (natomiast w zakresie utrzymywania zwierząt w zakładzie w Wągrodnie, prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciw lek. wet. Kowalczykom). PDF
postanowienie
26.06.2015 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciw urzędnikom PDF
zażalenie
26.10.2015 Postanowienie Sądu Rejonowego w Piasecznie o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania PDF
postanowienie
18.11.2015 Zażalenie na postanoweinie SR w Piasecznie o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania PDF
zażalenie
12.09.2016 Postanowiene Sądu Rej. w Piasecznie podtrzymujące umorzenie śledztwa PDF
postanowienie