Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Schronisko w Krzyczkach

Postępowanie karne – zarzuty aktu oskarżenia z 31.01.2007

 
poz. oskarżony czas zarzut
I. Z. Lach, A. Czeredys 2005–VI 2006 znęcanie się przez utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, art. 35 ust. o ochronie zwierząt w zw. z art. 6, ust.2, pkt. 10
II. Z. Lach 22 II 2003 – 13 XI 2003 poświadczenie nieprawdy (12 adopcji), art. 271 k.k.
III A. Czeredys 3 I 2003 – 20 XII 2003 poświadczenie nieprawdy (141 adopcji), art. 271 k.k.
III.* A. Czeredys wiosna 2006 nakłanianie lek.wet. Witeszczaka do poświadczenia nieprawdy co do zgonów (ponad 300 psów w 2005 r.) art. 18 w zw. z 271 k.k.
IV. A. Czeredys 01 VI 2006 użycie dokumentów poświadczonych przez Witeszczaka wobec Powiatowego Lek. Wet. Leszczyńskiego, art. 273 k.k.
V. A. Czeredys 2004 doprow. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy 1) Izabelin i 2) Kampinos (wystawienia rachunków za 22 psy nie przyjęte do ewidencji schroniska), art. 286 kk w zw. z art. 12 kk
VI. A. Czeredys 24 I – 30 XI 2005 doprow. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy Kampinos (wystawienia rachunków za 10 psów nie przyjętych do ewidencji schroniska), art. 286 kk w zw. z art. 12 kk
VII. C. Witeszczak wiosna 2006 poświadczenie nieprawdy co do zgonów, art. 271 kk