Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Chrcynnie

Postępowanie administracyjne o nadzór nad schroniskiem,
z powodu zagryzania się psów (2010, 2011)

12.04.2010 BOZ do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (MWLW) w sprawie śmiertelności psów w schronisku w Chrcynnie k/Nasielska, a zwłaszcza zagryzania się psów. PDF
wniosek
26.04.2010 Pismo MWLW do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim (PLW) z poleceniem wyjaśnienia przyczyn nadmiernej śmiertelności i zagryzania się psów w schronisku w Chrcynnie. PDF
pismo
10.05.2010 Odpowiedź PLW o braku nieprawidłowości w schronisku w Chrcynnie. PDF
pismo
17.06.2010 Skarga BOZ do MWLW na zaniechanie przez PLW obowiązku nadzoru nad schroniskiem w Chrcynnie. PDF
skarga
21.07.2010 Decyzja MWLW o uznaniu skargi BOZ za zasadną co do:
  • nierzetelności nadzoru PLW,
  • uchylenia się PLW od wyjaśnienia przyczyn zagryzania się psów,
  • związku zagryzania się psów z nie spełnianiem przez schronisko wymagań weterynaryjnych, nadzorowanych przez PLW.
PDF
decyzja
28.07.2010 Wniosek BOZ do MWLW, by w tej sytuacji wydał, w zastępstwie PLW, decyzję wstrzymującą działalność schroniska do czasu usunięcia przyczyn zagryzania się psów (na podst. art 15, ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) PDF
wniosek
13.08.2010 MWLW przekazuje wniosek z powrotem do PLW, "wedle właściwości". PDF
pismo
27.08.2010 BOZ skarży do Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) niewłaściwe załatwienie wniosku przez MWLW PDF
skarga
09.09.2010 PLW odmawia wstrzymania działania schroniska, uzasadniając to "spadkową tendencją" zagryzień PDF
decyzja
20.09.2010 Zażalenie BOZ do MWLW na decyzję PLW, odmawiającą wstrzymania działania schroniska PDF
zażalenie
22.10.2010 MWLW uchyla postanowienie PLW, odmawiające wstrzymania działania schroniska i nakazuje powtórnie rozpatrzyć sprawę PDF
postanowienie
20.12.2010 PLW ponawia decyzję o odmowie wstrzymania działania schroniska, uzasadniając to "spadkową tendencją" zagryzień PDF
postanowienie
03.01.2011 Zażalenie BOZ do MWLW na postanowienie PLW, odmawiające wstrzymania działania schroniska PDF
zażalenie
16.02.2011 MWLW uchyla postanowienie PLW i nakazuje wszczęcie postępowania admnistracyjnego w sprawie wstrzymania działalności schroniska do czasu wyjaśnienia przyczyn zagryzania się zwierząt i usunięcia tych przyczyn. PDF
postanowienie

Na tym postępowanie zakończyło się.