Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Olkuszu – postępowanie karne

Postępowanie przeciw urzędnikom i R. Pałce (2006-2008)

03.02.2009 BOZ składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistarza Olkusza, Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściciela schroniska oraz burmistrzów/wójtów gmin, którzy posyłali swoje bezdomne zwierzęta do schroniska w Olkuszu. PDF
zawiadomienie
31.12.2009 Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Olkuszu o umorzeniu śledztwa. PDF
umorzenie
14.02.2010 Zażalenie Fundacji "Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom" z Chrzanowa na postanowienie o umorzeniu śledztwa PDF
zażalenie
23.02.2010 Zażalenie BOZ na postanowienie o umorzeniu śledztwa PDF
zażalenie
27.09.2010 Sąd Rejonowy w Olkuszu uchyla postanowienie o umorzeniu postępowania i nakazuje Prokuratorowi uzupełnić meteriał dowodowy w sposób wskazywany w zażaleniach PDF
postanowienie
31.01.2011 Prokuratura Rejonowa w Olkuszu powtórnie umarza postępowanie (przedtem wyłącza sprawę R. Pałki). PDF
postanowienie
08.03.2011 BOZ składa własny akt oskarżenia przeciw Dariuszowi Rzepce, burmistrzowi Olkusza PDF
akt oskarżenia
06.08.2014 po ponad pięciu latach postępowania karnego, Sąd Rejonowy w Chrzanowie uznaje oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów PDF
wyrok

Postępowanie o znęcanie się nad zwierzętami przez Rafała Pałkę (2009) II K 582/10

12.11.2009 Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom składa zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzętami przez Rafała Pałkę (okres: VI-X 2009) PDF
zawiadomienie
13.07.2010 Wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Olkuszu
(od wyroku został złożony sprzeciw)
PDF
wyrok nakazowy

Kolejne postępowanie przeciw Rafałowi Pałce (wyłączone z postępowania przeciw urzędnikom i R.Pałce, (2006-2009) II K 36/11

24.01.2011 Akt oskarżenia PDF
akt oskarżenia

 


Postępowanie pozakarne w sprawie uchwał rad gminnych:

04.06.2009 Prokuratura Rejonowa w Wieliczce zbadała treść uchwały Rady Gminy Skawina i nie znalazła podstaw do wystąpienia o stwierdzenie jej nieważności.
20.07.2009 Prokuratura Rejonowa w Olkuszu zbadała treść uchwał rad gminnych i nie znalazła podstaw do wystąpienia o stwierdzenie ich nieważności (Olkusz, Trzyciąż, Bukowno, Bolesław, Klucze) PDF
pismo
28.07.2009 Na prośbę Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, BOZ precyzuje nieprawidłowości dotyczące gmin: Sułoszowa, Skała, Słomniki, Iwanowice, Michałowice. PDF
pismo
16.02.2010 Prokuratura Rejonowa w Wadowicach nie dopatrzyła się nielegalności uchwał rad gminnych w gminach wysałających bezdomne zwierzęta do schroniska w Olkuszu (Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska) PDF
pismo
08.07.2010 Prokuratura Rejonowa w Myślenicach nie dopatrzyła się naruszenia prawa w uchwałach rad gminnych w gminach wysałających bezdomne zwierzęta do schroniska w Olkuszu (Gdów, Dobczyce), bo choć były niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt, to nie miały wad prawnych w rozumieniu k.p.a PDF
pismo

Gmina Miasto Sławków: (informacja z gminy Sławków za 2006, 2007 i 2008 rok.)

02.06.2009 BOZ precyzuje zawiadomiennie o przestępstwie w zakresie działania funkcjonariuszy gminy Miasto Sławków. PDF
pismo
23.06.2009 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej wszczyna postępowanie w sprawie nadużycia władzy. PDF
zawiadomienie
24.07.2009 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej odmawia BOZ statusu strony (pokrzywdzonego) w tym postępowaniu. PDF
pismo
21.10.2009 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej pozostawi bez dalszych działań postępowanie pozakarne dot. współpracy Miasta Sławków ze schroniskiem w Olkuszu. Zdaniem prokuratury umowy nie dotyczyły wyłapywania a brak uchwały rady miasta w tej sprawie może być skarżony w trybie określonym w prawie samorządowym. PDF
pismo
30.11.2009 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej umorzyła postępowanie o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy gminy Sławków w ramach współpracy ze schroniskiem w Olkuszu. PDF
pismo

Inne dokumenty:

12.06.2008 Informacja o umorzeniu poprzedniego śledztwa w sprawie schroniska w Olkuszu, z zawiadomienia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. PDF
pismo