Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Mapa witryny   www.argos.org.pl   i   www.boz.org.pl

Fundacja dla Zwierząt

Biuro Ochrony Zwierząt = projekt publicznego monitorowania problemu bezdomnych zwierząt

 • gminy (działalność gmin wg. informacji z urzędów miejskich/gminnych)
  województwami: DS, KP, LL, LS, LZ, MP, MZ, OP, PK, PL, PM, SL, SW, WM, WP, ZP.
  • W województwie:
   • katalog uchwał rad gminnych o wyłapywaniu
   • konkretne miejsca i sprawy (postępowania, relacje, dokumenty)
 • schroniska (statystyki zwierząt wg. informacji z nadzoru IW, zestawione z danymi z gmin)
  województwami: DS, KP, LL, LS, LZ, MP, MZ, OP, PK, PL, PM, SL, SW, WM, WP, ZP.
 • prawo (wybór aktów prawnych w PDF)
  • omówienia
  • komentarze
 • raporty (podsumowanie i omówienie zebranych danych za dany rok). Raporty publikowane są także w formie drukowanej i bezpłatnie rozsyłane pocztą zainteresowanym.