Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Wieluniu – postępowanie karne

 
24.09.2009 Zawiadomienie o przestępstwie PDF
zawiadomienie
23.05.2011 Prokuratura umarza postępowanie PDF
postanowienie
11.06.2011 Zażalenie BOZ na postanowienie o umorzeniu PDF
zażalenie
14.12.2011 Postanowienie Sądu Rejonowego w Wieluniu o utrzymaniu umorzenia PDF
postanowienie