Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Krystyna Krzymińska Przedsiębiorstwem "Zwierzyniec" kieruje Krystyna Krzymińska

Schronisko w Wieluniu

Pismem z dnia 24.09.2009 B.O.Z. zawiadomiło prokuraturę o zorganizowanym procederze wyłapywania i porzucania bezdomnych psów za pieniądze gmin przeznaczone na zapewnienie im opieki.

  Postępowanie karne

Zawiadomienie dotyczyło działania funkcjonariuszy publicznych 39 gmin z 6 województw, którzy opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rzekome zapewnianie im opieki w schronisku miejskim w Wieluniu, prowadzonym jako działalość gospodarcza Fundacji "Zwierzyniec" (KRS). Dotyczyło także braku nadzoru nad schroniskiem ze strony Burmistrza Wielunia i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nieznany los znacznej liczby bezdomnych zwierząt stwierdziliśmy porównując informacje z poszczególnych gmin z informacją z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad schroniskiem w Wieluniu. Z podsumowania informacji z gmin wynika, że w 2008 r. do schroniska w Wieluniu trafiło 597 bezdomnych psów, natomiast raport z kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii mówi o przyjęciu tylko 198 psów w tym okresie.

  Zestawienie danych z gmin i danych z nadzoru

  Zestawienie psów i pieniędzy przyjętych z gmin w latach 2006-2008

  Znikająca ewidencja schroniska w Wieluniu (20.01.2010)


Fundacja "Zwierzyniec" podjęła się w 2004 r. prowadzenia zaniedbanego, małego (na 45 psów) schroniska miejskiego w Wieluniu i energicznie rozwinęła działalność. Wedle danych z nadzoru, w 2006 roku Fundacja osięgnęła bardzo dobre wyniki: więcej psów oddano do adopcji niż przyjęto i zlikwidowanio przepełnie. Schronisko zyskało wolontariuszy i sympatyków w całym kraju oraz opinię miejsca wyjątkowo przyjaznego zwierzętom.

W latach 2006-2008 nastąpiły dziwne zmiany: z roku na rok schronisko podwoiło i potroiło liczbę przyjmowanych zwierząt, głównie spoza Wielunia i – co zupełnie wyjątkowe – po coraz niższej cenie. W 2008 roku przeciętny koszt gminy wynosił 681 zł/psa, w 2007 – 553 zł/psa, a w 2008 już tylko 372 zł/psa. Za to przyjęło ich już trzy razy więcej niż ujęto w ewidencji. Oprócz małych gmin łódzkich, przyjmowało psy z woj. opolskiego i dolnośląskiego, w tym także tych, które przedtem posyłały psy do umieralni w Nowe Ligocie.

Z końcem kwietnia 2009 Burmistrz Wielunia rozwiązał umowę z Fundacją "Zwierzyniec" o prowadzenie schroniska miejskiego. Fundacja przeniosła działalność do wcześniej przygotowanego schroniska w miejscowości Szczyty w gminie Działoszyn, sąsiedniego powiatu pajęczańskiego. Jednak Burmistrz Działoszyna odmówił przedsiębiorstwu "Zwierzyniec" wydania zezwolenia na prowadzenie schroniska w Szczytach (28.12.2009).


Dostawy psów do schroniska w Wieluniu w 2008 r.

 1. Gmina Biała (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 21 psów. (wg. informacji zebranej przez Annę Cyndecką).
 2. Gmina Bierutów (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 4 psy. (wg. informacji zebranej przez Annę Cyndecką).
 3. Miasto Blachownia Śląska (pow. częstochowski, woj. śląskie)
  Uchwała rady miejskiej z dnia 7 lutego 2007 r. nie zawiera postanowień o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 19 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "blachownia.pdf"; informacja z gminy w pliku "08_blachownia.pdf").
 4. Gmina Bolesławiec (pow. wieruszowski, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_boleslawiec.pdf").
 5. Gmina Czarnożyły (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 12 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_czarnozyly.pdf").
 6. Gmina Czastary (pow. wieruszowski, woj. łódzkie)
  Uchwała rady gminnej z dnia 25 czerwca 2007 wskazuje schronisko, obowiązek oznakowania i prowadzenia dokumentacji fotograficznej "co ma zapobiegać ewentualnym nierzetelnosciom i w konsekwencji porzucaniu zwierząt, a nie sprawowaniu nad nimi opieki przez podmiot prowadzący wyłapywanie". W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 5 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "czastary.pdf"; informacja z gminy zebrana przez Annę Cyndecką).
 7. Gmina Czernica (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 2 psy. (informacja z gminy w pliku "08_czernica.pdf", uzupełniona o informację zebraną przez Annę Cyndecką).
 8. Gmina Długołęka (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 9 psów. (wg. informacji zebranej przez Annę Cyndecką).
 9. Gmina Kiełczygłów (pow. pajęczański, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 6 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_kielczyglow.pdf").
 10. Gmina Kobiele Wielkie (pow. radomszczański, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_kobiele_wlk.pdf").
 11. Gmina Kobyla Góra (pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_kobyla_gora.pdf").
 12. Gmina Konopiska (pow. częstochowski, woj. śląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 15 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_konopiska.pdf").
 13. Gmina Konopnica (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 9 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_konopnica.pdf").
 14. Gmina Korfantów (pow. nyski, woj. opolskie)
  Uchwała rady gminy z dnia 31 lipca 2002 r. nie wskazuje schroniska ani dalszego losu wyłapywanych zwierząt. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 2 psy. (uchwała w załączeniu w pliku "korfantow.pdf"; informacja z gminy zebrana przez Annę Cyndecką).
 15. Gmina Łubnice (pow. wieruszowski, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. (informacja zebrana przez Annę Cyndecką).
 16. Gmina Miedźno (pow. kłobucki, woj. śląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 1 psa. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_miedzno.pdf").
 17. Gmina Międzybórz (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 1 psa. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_miedzyborz.pdf").
 18. Miasto i Gmina Mikstat (pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 1 psa. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_mikstat.pdf").
 19. Gmina Mokrsko (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 20 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_mokrsko.pdf").
 20. Gmina Mstów (pow. częstochowski, woj. śląskie)
  Uchwała rady gminy z dnia 22 czerwca 2001 roku nie wskazuje schroniska ani dalszego postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 72 psy. (uchwała w załączeniu w pliku "mstow.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_mstow.pdf").
 21. Gmina Murów (pow. opolski, woj. opolskie)
  Uchwała rady gminy z dnia 23 lutego 2006 r. nie wskazuje schroniska ani dalszego postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 9 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "murow.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_mstow.pdf", uzupełniona o informację zebraną przez Annę Cyndecką").
 22. Miasto Oleśnica (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)
  Uchwała Rady Miasta z dnia 25 maja 2007 r. nie wskazuje schroniska. Stwierdza jednak w §5, ust. 4, że "wyłapane zwierzęta z terenu miasta Oleśnicy zostaną zaewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Urząd Miasta Oleśnicy oraz utrzymywane na jego koszt". W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 14 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "olesnica_m.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_olesnica_m.pdf", uzupełniona o informację zebraną przez Annę Cyndecką").
 23. Gmina Oleśnica (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)
  Uchwała rady gminy z 13 stycznia 2006 nie wskazuje schroniska ani nie określa dalszego postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 17 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "olesnica_w.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_olesnica_w.pdf", uzupełniona o informację zebraną przez Annę Cyndecką).
 24. Gmina Opatów (pow. kłobucki, woj. śląskie)
  Uchwała rady gminy z dnia 24 lutego 2001 r. nie określa schroniska ani sposobu postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 2 psy. (uchwała w załączeniu w pliku "opatow.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_opatow.pdf")
 25. Gmina Osjaków (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 5 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_osjakow.pdf", uzupełniona informacją zebraną przez Annę Cyndecką).
 26. Gmina Ostrówek (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 3 psy. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_ostrowek.pdf").
 27. Gmina Pątnów (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 16 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_patnow.pdf").
 28. Gmina Pokój (pow. namysłowski, woj. opolskie)
  Uchwały rady gminnej z dnia 17 grudnia 2007 r. nie określa schroniska ani dalszego postępowania za zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 7 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "pokoj.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_pokoj.pdf")
 29. Miasto i Gmina Praszka (pow. oleski, woj. opolskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 7 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_praszka.pdf").
 30. Gmina Rudniki (pow. oleski, woj. opolskie)
  Uchwała rady gminnej z dnia 10 lipca 2002 r. nie wskazuje schroniska ani dalszego postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 1 psa. (uchwała w załączeniu w pliku "rudniki.pdf", informacja z gminy uzyskana przez Annę Cyndecką)
 31. Gmina Skomlin (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_skomlin.pdf").
 32. Gmina Sokolniki (pow. wieruszowski, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 4 psy. (informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_sokolniki.pdf").
 33. Miasto Stalowa Wola (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie)
  Uchwała rady miejskiej z dnia 3 marca 2006 r. nie określa schroniska ani dalszego postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 9 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "stalowa_wola.pdf", informacja z gminy uzyskana przez Annę Cyndecką)
 34. Miasto i Gmina Syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 3 psy. (informacja z gminy w pliku "08_syców.pdf", uzupełniona informacją zebraną przez Annę Cyndecką).
 35. Miasto Trzebnica (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 6 psów. (informacja z gminy w pliku "08_trzebnica.pdf", uzupełniona informacją zebraną przez Annę Cyndecką).
 36. Miasto i Gmina Twardogóra (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. (informacja z gminy w pliku "08_twardogora.pdf").
 37. Miasto Wieluń (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  W 2008 r. do schroniska przekazano 198 psów. (informacja z gminy w pliku "08_wielun.pdf")
 38. Gmina Wierzchlas (pow. wieluński, woj. łódzkie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 14 psów. (informacja z gminy w pliku "08_wierzchlas.pdf")
 39. Gmina Wola Krzysztoporska (pow. piotrkowski, woj. łódzkie)
  Uchwała rady gminnej z dnia 14 sierpnia 2001 r. nie określa schroniska ani dalszego postępowania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 35 psów. (uchwała w załączeniu w pliku "wola_krzysztoporska.pdf", informacja z gminy w pliku "08_wola_krzysztoporska.pdf")