Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Postępowanie karne dotyczące 2006-2008 roku

27.08.2009 BOZ składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa porzucania zwierząt przez urzędnków 43 gmin, współpracujących ze schroniskiem miejskim w Zamościu PDF
zawiadomienie
30.09.2009 Prokuratura Rejonowa w Zamościu odmawia wszczęcia dochodzenia, bez uzasadnienia. PDF
postanowienie
19.10.2009 Zażalenie BOZ na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. PDF
zażalenie
27.10.2009 Prokuratura Rejonowa w Zamościu zmienia stanowisko i postanawia o wszęciu śledztwa. PDF
postanowienie
30.04.2010 Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Zamościu o umorzeniu śledztwa. PDF
postanowienie

Prokuratura umorzyła śledztwo bez odniesienia się do zarzutów.