Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

2003-2008 kosciuszki 29

Lewy gabinet weterynaryjny

Znaleźliśmy prawdopodobną odpowiedź na pytanie, dlaczego zwierzęta w schronisku nie mogą być leczone a przetarg na świadczenie tam usług weterynaryjnych był pozorny.

Otóż zarejestrowany na schronisko gabinet to tylko szyld dla działalności lek. wet. Rafała Szydłowskiego, który prowadzi prywatną praktykę gdzie indziej, w nierejestrowanym zakładzie przy ul. Kościuszki 29. Dane teleadresowe faktycznego gabinetu są rozpowszechnione, np. w Internecie. Nawet sami pracownicy schroniska odsyłają interesantów na ul. Kościuszki 29.

Inne dane co do miejsca praktyki dr. Rafała Szydłowskiego widać na wyciągu z oficjalnego rejestru dostępnego pod adresem
http://www.vetpol.org.pl

(stan na dzień 7 listopada 2007 roku)

Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, a prowadzenia niezarejestrowanego zakładu leczniczego dla zwierząt jest zabronione i podlega karze. Jeden lekarz może kierować tylko jednym zakładem.

Właściwe władze, w pierwszej kolejności Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, wiedzą o tej nielegalnej działalności co najmniej od sierpnia 2007. Trudno uwierzyć, by nie wiedział o tym także Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu. Nie przeszkadza to także Urzędowi Miasta Inowrocławia, bo jeszcze rok temu wyznaczył niezarejestrowany zakład jako poborcę podatku od psów i nawet awansował go z "gabinetu" na "przychodnię":

Uchwala Rady Miejskiej Inowrocławia Nr II/12/2006 z 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów.