Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Schronisko Nowa Ligota - fotoreportaż ze stycznia 2007

Fotografie wykonane w schronisku w styczniu 2007 r.
przez "Straż dla Zwierząt" z Wrocławia
 
pominięto fotografie drastyczne | pokaż także fotografie drastyczne

Opis sytuacji w schronisku zastanej przez Straż dla Zwierząt z Wrocławia.


Marzena Sobańska-Schögl


Dawid Karaś z Wrocławia w rozmowie z właścicielką