logo FdZ Argos  
jeden procent
Jeśli uznasz działania BOZ za pożyteczne, przekaż nam jeden procent swego podatku
NR KRS: 0000286138
CEL: BOZ

raporty:

 

Raport o problemie bezdomnych zwierząt (maj 2016)


w poprzednich raportach:

Stanowisko prokuratury i sądów w sprawach bezdomnych zwierząt 2004-2009

 

słowniczek:

• adopcja
• bezdomne
• dobrostan
• eutanazja
• nadzór
• wyłapywanie
• schronisko
• znakowanie

 

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalność schronisk dla bezdomnych zwierzat, hycli i politykę gmin i urzędów. Zbiera i publikuje informacje źródłowe. W wybranych sprawach uczestniczy w postepowaniach sądowych i administracyjnych.

Hyclostwo w praktyce (marzec 2018)
Pani Beata odnalazła swego psa w schronisku w Bytomiu, ale pies nie przeżył. Teraz ma do zapłacenia tysiące złotych.

Lekarz weterynarii hyclem? (luty 2018)
Wniosek do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o zajęcie stanowiska w sprawie szczególnych działań zakładów leczniczych dla zwierząt.

Raport o problemie bezdomnych zwierząt
(maj 2016) Zamów bezpłatny egzemplarz
Raport podsumowuje wyniki monitoringu problemu, opartego na informacjach z gmin i schronisk do 2015 r. włącznie. Zawiera także wyniki prowadzonych postępowań urzędowych. Sformułowane są założenia do nowej regulacji dotyczącej bezdomnych zwierząt oraz przepisów karnych. Źródłowe dane i dokumenety publikowane są w internetowej bazie "Monitor BOZ".

MONITOR BOZ — baza danych o publicznyn zadaniu gmin zapewnienia bezdomnym zwierzetom opieki
MONITOR rejestruje wszystkie gminy w Polsce, wszystkie podmioty realizujace publiczne zadanie ochrony zwierząt finansowane przez gminy, a także transakcje między gminami i podmiotami w każdym roku. Służy budowaniu obrazu problemu bezdomnych zwierząt i obrazu rynku obrotu bezdomnymi zwierzętami.
Obecnie w Monitorze uzupełniane są dane dotyczące 2017 roku.

Powszechna, obowiazkowa rejestracja włascicieli psów. Zmiana trybu nadzoru nad schroniskami. Opinia o nadesłanym projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzat (24.03.2017).

Wymagania weterynaryjne z kosmosu (26.11.2014)

Projekt wniosku do TK o uchylenie aktualnych przepisów dotyczących bezdomnych zwierząt. Nawarstwiane przez ostatnich kilkanaście lat cząstkowe zmiany przepisów nie otworzyły dotąd żadnej perspektywy uporania sie z problemem. (27.12.2013)

NIK o działalności gmin i schronisk (2013 r.)
Wnioski NIK co do zmiany prawa

NIK o schroniskach dla bezdomnych zwierząt (2011 r.)

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (V-X 2011), jej przebieg i znaczenie.

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego (10.03.2011)

Jesień ochrony zwierząt – zamiary nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (13.09.2010)

gmina Konstancin-Jeziorna

schronisko Celestynów - 2011-2014.

Wągrodno - schronisko lek. wet. Kowalczyków

Kielce - akt oskarżenia Prezydenta i jego urzędników.

"Animal Control" - hycel poza kontrolą

Dobrocin k/Dzierżoniowa – umieralnia dla psów z Pieszyc.

Starachowice - urzędowe uśmiercanie bezdomnych zwierząt

Wojtyszki - obóz koncentracyjny dla psów.

Ruska Wieś k/Ełku - dokumentacja.

Celestynów - 1999-2010. TOZ czyli Toksyczna Opieka nad Zwierzętami.

Chrcynno k/Nasielska.

Olkusz. Umieralnia dla zwierząt Rafała Pałki w Olkuszu.

Czy schronisko Na Paluchu będzie "aglomeracyjne"?

Prezes KIL-Wet. przeciw sterylizacji

Psy Adama Duszniaka z Jordanowa

Dlaczego schroniska nie są nadzorowane?

Jędrzejów – władze miasta zabrnęły w ślepy zaułek.

Annopol – o nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Szczecin schronisko miejskie.

Koło relacja ze schroniska TOZ.

Kalisz Obywatel wyrzucił psa przez okno. Kto wyrzuci prokuratora?

Pawłowo k/Ciechanowa. Relacja z wizyty w schronisku –"jednym z najlepszych w kraju".

Klamczyński, Golański, Biedrzycka (w ciągu 4 lat funkcjonariusze 47 gmin Mazowsza zlecili likwidację 3.000 psów za kwotę 1,6 mln. zł), schronisko w Wołominie, schroniska Ewy Biedrzyckiej

Bezdomne psy w Ełku (transporty do nikąd)

Fundacja "Zwierzyniec" z Wielunia (obecnie w Szczytach)

Zbigniew Jaworski (fikcyjne schronisko)

Warszawa-Bielany (wyłapywanie kotów)

Małoszyce k/Lęborka (schronisko)

Augustów (schronisko miejskie)

Zamość (schronisko miejskie)

Kościerzyna (schronisko)

Korabiewice (schronisko FUndacji "Niedźwiedź")

Orzechowce (schronisko miejskie)

Nowa Ligota (schronisko)

Krzyczki (schronisko Fund. "Eko-Fauna", komentarz do wyroku)

Pruszków (wyłapywanie)

Legnica (schronisko miejskie), podsumowanie procesu

Wołomin, schronisko lek. wet. M. Klamczyńskiego

Łódź (schronisko miejskie)

Ostrów Maz. (schronisko)

Lisowice (wyłapywanie przez Fundację "Integrum")

Kalisz (schronisko prowadzone przez TOZ)

Dąbrówka (schronisko Europejskiego Tow. Ochr. Zwierząt)

Inowrocław (schronisko miejskie)

Postępowania administracyjne w/s uchwał rad gminnych o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
boz@boz.org.pl; tel. 22 615 52 82